Inderøy kirkelige fellesråd > Fellesrådet

Inderøy kirkelige fellesråd

Medlemmer i Inderøy kirkelige fellesråd: 

Sidsel Trønsdal

Birgit Sund Henriksen

Vivian Furunes

Ivar Jakob Aarmo 

Mari Løvrød Erichsen

Tore Heggstad

Merethe Green Ystad 

Ola Petter Høistad Loraas

Ottar Strand

En valgt representant fra kommunen 

Kirkevergen er valgt som sekretær

 

Betalingssatser

 

TJENESTE PRISER
KONSERTER 10 % av billettinntektene
VIELSER

Vielser for utenbysboende kr. 1.500,-

Fortidsminneforeninga tar kr. 3.000,- i leie for Sakshaug gamle kyrkje og Hustad kyrkje

GRAVFERD Orgelpreludering/meditasjonsmusikk ved gravferd kr. 300,-
   

Alle priser er eks. mva.

Sist justert 04. februar 2020

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt kirkekontoret tlf. 74 15 60 20.

Kirkegårdene

I Inderøy prestegjeld er det kirkegårder på følgende steder:

  • Vestvik
  • Mosvik
  • Sakshaug (både ved den nye og gamle kirke)
  • Røra (ved Salberg kirke)
  • Sandvollan (både ved Hustad og Heggstad kirke)

Ved valg av gravsted eller informasjon om gravsteder i Inderøy kommune, kontakt kirkeverge John Halvor Berg, Inderøy kirkekontor tlf. 74 15 60 20, mobil 906 64 605, john.halvor.berg@inderoy.kirken.no

Ved gravferd gir kirkevergen nødvendig informasjon.

Når det gjelder gravminner fås skjema for godkjenning av gravminne ved henvendelse til kirkeverge John Halvor Berg på kirkekontoret.
Vedtekter for kirkegårdene i Inderøy kommune.