Kor


Våre kor:

  • Vivace barne- og ungdomskor 
  • Sakshaug kyrkjekor 
  • Våren 2023 øver et prosjektkor (med utspring fra Sakshaug kyrkjekor) fram i mot konsert.