Fellesrådets medlemmer


Medlemmer i Inderøy kirkelige fellesråd: 

Siv Mari Kolstad

Sigrun Tronstad

Mona Melhus

Trine Berg Fines

Randi Østnes Karlsen

Jakob Støre Valen 

Ann Kristin Solem

Arve Saltvik

Frida Sofie Øyen (sokneprest)

Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen ( representant fra kommunestyret)

Kirkevergen er valgt som sekretær

 

 

Tilbake