Møtereferat


Her finner du referater fra møter i Inderøy kirkelige fellesråd. Klikk på ønsket møte, så får du opp en pdf med referatet. 

Tilbake