Kontaktinformasjon


Inderøy kirkelige fellesråd

Adresse: Vangsveien 108, 7670 Inderøy - se kart
Telefon:
74 15 60 20
Epost:
post@inderoy.kirken.no

Åpningstider: Man - Fre 10 - 14

Kantor

Bjørn Alexander Bratsberg

995 82 331

Send epost

Prestevikar

Marianne Eiternes

40630711

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Kåre Jørstad

906 52 806

Send epost

Renholder

Randi Østnes Karlsen

94434113

Send epost

Kirkeverge/daglig leder

Inger Marie Kimo

457 26 671

Send epost

Kantor

Siv Anette Lorentzen

951 22 201

Send epost

Kirketjener/Kirkegårdsarbeider

Tor Gunnar Nilsen

909 13 467

Send epost

Menighetspedagog

Silje Vang Pedersen

907 35 272

Send epost

Sekretær

Lene Johanne Pettersen

45891918

Send epost

Menighetspedagog

Ingeborg Meslo Ulvin

97726771

Send epost

Prost

Christine Waanders

45503684

Send epost

Sokneprest

Frida Sofie Øyen

94178560

Send epost