Kontaktinformasjon


Inderøy kirkelige fellesråd

Adresse: Vangsveien 108, 7670 Inderøy - se kart
Telefon:
74 15 60 20
Epost:
post@inderoy.kirken.no

Åpningstider: Man - Fre 10 - 14

Kirkeverge

John Halvor Berg

74 15 60 20

906 64 605

Send epost

Kantor

Bjørn Alexander Bratsberg

74 15 60 20

995 82 331

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Kåre Jørstad

74 15 60 20

906 52 806

Send epost

Renholder

Randi Østnes Karlsen

94434113

Send epost

Kantor

Siv Anette Lorentzen

74 15 60 20

951 22 201

Send epost

Kirketjener/Kirkegårdsarbeider

Tor Gunnar Nilsen

74 15 60 20

909 13 467

Send epost

Menighetspedagog/kantor (permisjon)

Silje Vang Pedersen

74 15 60 20

907 35 272

Send epost

Sekretær

Lene Johanne Pettersen

45 87 19 18

Send epost

Menighetspedagog

Ingeborg Meslo Ulvin

97726771

Send epost

Sokneprest

Frida Sofie Øyen

94178560

Send epost