Kontaktinformasjon


Inderøy kirkelige fellesråd

Adresse: Vangsveien 108, 7670 Inderøy - se kart
Telefon:
74 15 60 20
Epost:
post@inderoy.kirken.no

Åpningstider: Man - Fre 10 - 14

Kirkeverge

John Halvor Berg

74 15 60 20

906 64 605

Send epost

Kantor

Bjørn Alexander Bratsberg

74 15 60 20

995 82 331

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Odd Arnold Hamstad

957 98 990

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Kåre Jørstad

74 15 60 20

906 52 806

Send epost

Kantor

Siv Anette Lorentzen

74 15 60 20

951 22 201

Send epost

Kirketjener/Kirkegårdsarbeider

Tor Gunnar Nilsen

74 15 60 20

909 13 467

Send epost

Menighetspedagog/kantor

Silje Vang Pedersen

74 15 60 20

907 35 272

Send epost

Sekretær

Lene Johanne Pettersen

45 87 19 18

Send epost

Kirketjener/Kirkegårdsarbeider

Lasse Solberg

456 62 201

Sokneprest

Frida Sofie Øyen

94178560

Send epost