Gravplassene


I Inderøy er det gravplasser på følgende steder:

  • Vestvik
  • Mosvik
  • Sakshaug (både ved den nye og den gamle kirka)
  • Røra (ved Salberg kirke)
  • Sandvollan (både ved Hustad og Heggstad kirker)

Ved valg av gravsted eller informasjon om gravsteder i Inderøy kommune, kontakt: Inderøy kirkekontor tlf. 74 15 60 20, e-post: post@inderoy.kirken.no, eller kirkeverge Inger Marie Kimo, tlf. 457 26 671, e-post inger.marie.kimo@inderoy.kirken.no.

Ved gravferd gir kirkevergen nødvendig informasjon.

Når det gjelder gravminner fås skjema for godkjenning av gravminne ved henvendelse til kirkeverge Inger Marie Kimo på kirkekontoret.
 

Vedtekter for gravplassene i Inderøy (ved å trykke på denne linken får du opp et word-dokument som viser vedtektene for gravplassene. Dette kommer opp i et eget vindu. Dermed kan du lett komme tilbake til denne siden)

Tilbake