Gravplassene


 

I Inderøy prestegjeld er det kirkegårder på følgende steder:

  • Vestvik
  • Mosvik
  • Sakshaug (både ved den nye og gamle kirke)
  • Røra (ved Salberg kirke)
  • Sandvollan (både ved Hustad og Heggstad kirke)

Ved valg av gravsted eller informasjon om gravsteder i Inderøy kommune, kontakt kirkeverge John Halvor Berg, Inderøy kirkekontor tlf. 74 15 60 20, mobil 906 64 605, john.halvor.berg@inderoy.kirken.no

Ved gravferd gir kirkevergen nødvendig informasjon.

Når det gjelder gravminner fås skjema for godkjenning av gravminne ved henvendelse til kirkeverge John Halvor Berg på kirkekontoret.
 

Vedtekter for gravplassene i Inderøy

Tilbake