Betalingssatser


TJENESTE PRISER
KONSERTER

10 % av billettinntektene, minimum 2.000,-

VIELSER

Vielser for utenbygdsboende kr. 6.000,-

Fortidsminneforeninga tar kr. 3.000,- i leie for Sakshaug gamle kyrkje og Hustad kyrkje

GRAVFERD

Orgelpreludering/meditasjonsmusikk ved gravferd kr. 500,-

   

 

Sist justert april 2024

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt kirkekontoret tlf. 74 15 60 20.

Tilbake