Betalingssatser


 
TJENESTE PRISER
KONSERTER 10 % av billettinntektene
VIELSER

Vielser for utenbysboende kr. 1.500,-

Fortidsminneforeninga tar kr. 3.000,- i leie for Sakshaug gamle kyrkje og Hustad kyrkje

GRAVFERD Orgelpreludering/meditasjonsmusikk ved gravferd kr. 300,-
   

Alle priser er eks. mva.

Sist justert 04. februar 2020

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt kirkekontoret tlf. 74 15 60 20.

Tilbake