Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld


Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld, populært kalt "Kjerkbladet" utgis med fire blad i året. Bladet går til alle husstander i Inderøy kommune og interesserte utenfor kommunen, og finansieres med gaver fra dem som mottar det., samt støtte fra lokale bedrifter. 

 

Kjerkblad for Inderøy produseres med fra 16 sider og har variert stoff fra alle deler av aktiviteten som er tilknytta kirkene i Inderøy.

 

Historikk og fakta:
Utgitt fra 1938 under navnet «Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld».
I 1970 ble Mosvik sokn overført til Inderøy prestegjeld .

 Fra 2012 nytt navn «Kjerkblad for Inderøy».

Bladet produseres ved en redaksjonskomite.
Utgiver er sokneråda i Inderøy prestegjeld ved et styre for bladet.

 

Redaksjonskomite:

Silje Vang Pedersen, redaktør      e-post: silje.vang.pedersen@inderoy.kirken.no 
Kari Nikolaisen, Sandvollan,         e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no
Nina Fossum, Inderøy,                  e-post: ni-fossu@online.no
Hans Reidar Hammer, Røra         e-post: hre-hammer@online.no     

Ann Kristin Langfjæran, Mosvik     e-post: akwl62@gmail.com

Frida Sofie Øyen, Røra                  e-post: frida.sofie.oyen@inderoy.kirken.no
 

 
Ekspedisjon:

Bladet leveres via Posten. 

 

Konto:  
Bladets bankkonto i Sparebank 1 SMN: 4202 18 67785

VIPPS: 520820

Vi setter stor pris på alle gaver som gis til bladet.