Sakshaug kyrkjekor


Sakshaug kyrkjekor er et kor med lang fartstid og teller i dag ca 25 medlemmer. Koret har ulike prosjekter gjennom året.

I tillegg synger koret på ulike gudstjenester gjennom året, blant annet allehelgensaften, konfirmasjoner, 1. juledag med flere.

Koret øver fra 19.30 - 21.30 på mandager i lillesalen på Kjerkstu, Straumen. Vi ønsker oss gjerne nye medlemmer, så møt opp på en øvelse og se om dette er noe for deg!

Leder i koret er Olaug Denstadli og dirigent er Siv Anette Lorentzen.

Tilbake