Vivace barne- og ungdomskor


 

 

Vivace barne- og ungdomskor er et kor bestående av omtrent 65 medlemmer mellom 6 og 18 år.

Koret er inndelt i fem ulike grupper: aspirantkor, barnekor, guttekor, jentekor og ungdomskor. Vi øver hver uke, har mange spennende konserter og opptredener og reiser på ulike turer.

Vi øver hver tirsdag mellom klokka 17.00 og klokka 20.00. Vi følger skoleruta. 

Er det noe du lurer på eller kan du tenke deg å være med? Ta kontakt! Enten via mail til siv.anette.lorentzen@inderoy.kirken.no, eller på telefon 951 222 01.

                                                

Tilbake