Kor


Vi har et barnekor VIVACE og et voksenkor SAKSHAUG KYRKJEKOR

Bli med og syng!