Kyrkjebladet


Kjerkblad for Inderøy utgis med fire blad i året. Bladet går til alle husstander i Inderøy kommune og interesserte utenfor kommunen, og finansieres med gaver dem som mottar det. 

 

Kjerkblad for Inderøy produseres med fra 16 – 24 sider, og har variert stoff fra alle deler av aktiviteten som er tilknytta kirka i Inderøy.

 

Historikk og fakta:
Utgitt fra 1938 under navnet «Kyrkjeblad for Inderøy prestegjeld».
I 1970 ble Mosvik sokn overført til Inderøy prestegjeld .

 Fra 2012 nytt navn «Kjerkblad for Inderøy».

Bladet produseres ved en redaksjonskomite.
Utgiver er sokneråda i Inderøy prestegjeld ved et styre for bladet.

 

Redaksjonskomite:

Liv Skogset Værdal, redaktør,      e-post: liv.vaerdal@online.no  mobil 917 09 285
Ottar Strand, sokneprest,             e-post: ottar.strand@inderoy.kirken.no
Kari Nikolaisen, Sandvollan,         e-post: kari.nikolaisen@ntebb.no
Nina Fossum, Inderøy,                  e-post: ni-fossu@online.no
Hans Reidar Hammer, Røra        
Jan Sundseth, Mosvik                    e-post: jansundseth@yahoo.no

 
Ekspedisjon:

Ivar Ludvig Verstad, Inderøy
Dagmund Rødsjø, Mosvik

 
Bladets bankkonto i Sparebank 1 SMN: 4202 18 67785

Du kan lese kyrkjebladene på denne siden (Pdf-format).
Om du ikkje har Adobe Reader på din maskin, kan du få dette gratis ved å klikka her.