Dødsfall og gravferd


Her finner du informasjon om fremgangsmåte ved dødsfall og gravferd.

 

Når dere nå opplever dødsfall i familien, dukker det opp mange tanker og praktiske spørsmål i forbindelse med dødsfallet.

Med denne informasjonen håper vi kan gi svar på en del av disse spørsmålene.Det har stor betydning for sorgen at en selv deltar aktivt i det som skjer,og da er god informasjon viktig. Presten, kirkevergen og annen kirkelig betjening står til disposisjon når det gjelder spørsmål og råd vedrørende dødsfall og gravferd.

 

Trykk på lenkene under her for å lese mer.

Hjelp gjennom sorg

Informasjon i forbindelse med dødsfall, gravferd og bisettelser i Inderøy kommune

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar

Salmeforslag

Vedtekter for gravplassene

Betalingssatser

 

Kontaktinformasjon:

Kirkekontoret: tlf. 74 15 60 20 

Kirkeverge John Halvor Berg, telefon: 906 64 605.
Kirkekontoret e-post: post@inderoy.kirken.no

 

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss om det skulle være spørsmål. Vi er her! 
 

Tilbake