Dødsfall og gravferd


Her finner du informasjon om fremgangsmåte ved dødsfall og gravferd.

Når dere nå opplever dødsfall i familien, dukker det opp mange tanker og praktiske spørsmål i forbindelse med dødsfallet.

Med denne informasjonen håper vi kan gi svar på en del av disse spørsmålene. Det har stor betydning for sorgen at en selv deltar aktivt i det som skjer og da er god informasjon viktig. Presten, kirkevergen og annen kirkelig betjening står til disposisjon når det gjelder spørsmål og råd vedrørende dødsfall og gravferd.

 

Lenker som kan være til hjelp: 

Hjelp gjennom sorg (ved å trykke på linken får du et opp et word-dokument med tittelen "Hjelp gjennom sorg". Her kan du lese om gode råd i den tiden du nå står i). 

Barn og sorg (ved å trykke på linken får du opp et word-dokument som inneholder gode råd for hvordan man snakker med barn om død og sorg). 

Informasjon i forbindelse med dødsfall, gravferd og bisettelser i Inderøy kommune (ved å trykke på denne linken får du opp et word-dokument med nyttig informasjon om hvordan du går frem når et dødsfall inntreffer).

Salmeforslag til begravelse/bisettelse (ved å trykke på denne linken får du opp et word-dokument med forslag til salmer. Dette er ment som hjelp. Har dere spesielle ønsker, ta det opp med begravelsesbyrået).

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar (ved å trykke på denne linken får du opp et word-dokument med informasjon om gravplassforvaltning). 

Vedtekter for gravplassene (ved å trykke på denne linken får du opp et pdf-dokument med vedtekter for gravplassene). 

Gravplassloven (lenke til Lovdata). 

Gravplassforskriften (lenke til Lovdata). 

Betalingssatser (ved å trykke på denne linken får du opp et word-dokument som viser betalingssatsene for gravstell)

 

Kontaktinformasjon:

Kirkekontoret: tlf. 74 15 60 20, e-post: post@inderoy.kirken.no

Kirkeverge Inger Marie Kimo, tlf. 457 26 671.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. Vi er her! 
 

Tilbake