Sakshaug kyrkje


Sakshaug kirke ligger i Inderøy sokn i Stiklestad prosti. Den er bygd i mur og ble oppført i 1871; kirka feiret 150 år i 2021. Kirka er en langkirke og er bygget i nygotisk stil. Den har 850 sitteplasser. 

Her kan du lese mer om den flotte kirka. 

Bakgrunn
Dagens Sakshaug kirke avløste en middelalderkirke, Sakshaug gamle kirke, som så ble ribbet for treverk og gjort til ruin før den ble overlatt til Fortidsminneforeningen og senere restaurert. Det ser ut til at hovedgrunnen til at ny kirke ble oppført, var bestemmelsen om at 3/10 av menigheten måtte få plass i kirken. Kirken ble derfor bygget med plass til 1200 mennesker. 

Kirkebygg
Dagens Sakshaug kirke ble tegnet av Håkon Mosling, og han spilte også rollen som byggmester. Det later til at byggmesteren i løpet av en byggeprosess med komplikasjoner måtte betale for flere fordyrende tiltak. Kirken ble vigslet den 6. september 1871.

Sakshaug kirke er en langkirke i stein med 850 sitteplasser. Kirken har tårn i nordvest, og koret er polygonalt avsluttet og flankert av sakristier. Steinen i det meste av fasaden er upusset, men tårnet er pusset over skipets høyde. I tillegg til nordvestportalen er det portaler i begge langveggene.

Interiør og inventar
Det er søylebåret orgelgalleri innenfor nordvestinngangen. Koråpningen er tredelt med spissbuer, og korgulvet er to trinn høyere enn skipets gulv. Søylerader og forskjeller i himlingshøyde gir kirkerommet et visst treskipet preg.

I begynnelsen hadde kirken et kors ved alteret. I 1904 ble altertavlen (fra 1650-årene) fra Sakshaug gamle kirke tatt i bruk, men i 1957 fant den veien tilbake til den restaurarte middelalderkirken. Et alterbilde med tittelen «Fred være med eder» malt av Einar Øfsti ved århundreskiftet ble gitt til kirken i 1946 og hengt på nordre sideskips østvegg. I 1957 tegnet Ola Seter en omramming til bildet, og denne montasjen ble tatt i bruk som altertavle. Modellen for kristusfiguren skal ha vært sogneprest Albert Nikolai Lange, og modellen for den knelende kvinnen er Øfstis kone, Roberta. Et vindu i korveggen ble blendet av for å gi bedre bakgrunn til bilde. Øfsti hadde også malt englefigurer over korbuen i 1897, men disse ble overmalt ved en restaurering i 1939.

Prekestolen står ute i skipet litt til høyre for koråpningen etter at arkitekten insisterte på dette. Stolen er åttekantet og har relieffer med evangelistfigurer samt Moses og David. Disse er skåret av Ole Laulo. Døpefonten har form av en dåpsengel og ble skåret av Laulo i 1878.

Et lite Claus Jensen-orgel fra 1873 fikk i 1957 avløsning av et orgel bygd av Brødrene Torkildsen (30/III + P). Omtrent samtidig restaurerte Torkildsen gamleorgelet, som ble anbragt i Sakshaug gamle kirke. I 2018 bygget så Torkildsen nok en gang nytt orgel til Sakshaug kirke, større enn det forrige. 

Det finnes to klokker, hvorav den største er støpt av Arent Hedemark i 1767.

Kirkegård og omgivelser
Kirken er praktisk talt omgitt av kirkegården og denne igjen omgitt av gårders jorder. Gamlekirken er noen hundre meter mot nordvest.

 

Sakshaug kirke – Norske kirker

Sakshaug kirke – Norske kirker

 

 

 

 

 

 

Tilbake