Resultater fra kirkevalget


Her kan du se resultatene fra Kirkevalget 2023.

Solveig Dullum, Tone Flaten og Mari Løvrød Erichsen tar imot stemmer ved kirkevalget 2023 på Sandvollan. Foto: IMK.

 

Nå er stemmene fra Kirkevalget 2023 talt opp. Takk til alle som har stilt til valg, bidratt i gjennomføringen og stemt ved valget!

Her er resultatene for alle fire sokn i Inderøy:

Inderøy sokn:

1. Mona Melhus

2. Sigrun Tronstad

3. Hanne Hollås Aas

4. Janne Vang

5. Rita Marie Skjermo

6. Ingvild Grete Farbu

7. Trude Balgård Haugberg

8. Marit Fossum Fjerstad

Vara:

9. Mariann Nordtømme Hovin

10. Bjørn Chruicshank

11. Ivar Wang

12. Janne Grete Amundal Høivik

13. Randi Kimo

 

Mosvik sokn:

1. Randi Østnes Karlsen

2. Trine Berg Fines

3. Bodil Irene Berge Nervik

4. Ingebjørg Oddny Ree Lilleholt

5. Steinar Viken

6. Tina-Merethe Dehli Berg

Vara:

7. Laila Høgsve Bragstad

8. Kjersti Rokseth Melting

9. Signar Tormod Berger

10. Unni Johanne Kilen

 

Røra sokn:

1. Siv Mari Kolstad

2. Anders Røflo

3. Jakob Støre-Valen

4. Geir Morten Helgesen

5. Målfrid Johanne Salberg

6. Sivert Eriksson

Vara:

7. Snorre Westrum

8. Marthe Andersen

9. Eskil Austad

10. Andreas Letnes

11. Synnøve Konstanse Linchausen Ystad

 

Sandvollan sokn:

1. Odd Kåre Myren

2. Monica Kvam

3. Ann-Kristin Solem

4. Arve Saltvik

5. Sigrid Mari Skjelvåg Verstad

6. Jens Petter Hollås

Vara:

7. Arne Emil Bredland

8. Arve Agle

9. Ruth Flathagen

10. Line Våset

 

Det er anledning til å klage på valggjennomføring og valgoppgjør. Dette gjøres ved å fremsette en skriftlig klage til det gjeldende menighetsrådet senest 17. september 2023. Klagen vil så bli behandlet videre etter forvaltningsrettslige prinsipper.

Tilbake