Gudstjeneste med utdeling av "Min kirkebok 4"


Velkommen til gudstjeneste i Heggstad kirke på Maria budskapsdag! 

Velkommen til gudstjeneste på Maria budskapsdag!

Denne søndagen er det mye å glede seg til:
- Et barn skal bæres til dåpen. Varmt velkommen til dåpsbarn og familie!
- Fireåringene skal få sin egen bok.
- Det er kirkekaffe etter gudstjenesten.
- Menighetenes årsmøte etter gudstjenesten.

Det er ofring til Fasteaksjonen underveis i gudstjenesten.
Minner også om at natt til søndag 26. mars stilles klokka en time fram fra vintertid til sommertid.

Medvirkende:
Frida Øyen, prest
Bjørn Bratsberg, kantor
Silje Vang Pedersen, menighetspedagog
Kari Nikolaisen, klokker
Kåre Jørstad, kirketjener

Velkommen til kirka! :) 

Tilbake