Friluftsgudstjeneste på Hamnasætra


En fin sommerkveld og en vakker stund i Guds frie natur.

Tradisjon med friluftsgudstjeneste på Hamnasætra er lang og god. Menigheten bestod av 12 "pilgrimer" denne sommerkvelden den 24. juli. 

Frida prest ønsket oss velkommen til en hellig stund med god utsikt og anledning til å søke Gud sammen. Frida brukte teksten for Olsok, fra Lukas 22, 24-27. Der underviser Jesus om hvordan vi skal forholde oss til hverandre. For hvem er størst, den som er gjest ved bordet, eller den som er tjener? Jesus sier til slutt at Jeg er tjener blant dere. Som pilgrimer og medmennesker er vi satt til å være god vår mot neste.

Frida hadde med program med salmer som var godt kjent. Lyden bar godt på setervollen, da det ble sunget Alltid freidig når du går, Kjærlighet fra Gud og Fager kveldssol smiler. Avslutningsvis fikk forsamlingen med seg en pilgrimsbønn og den keltiske velsignelse.

Kvelden bød på både sol og regn, og alle var fornøyd med en hellig stund i friluft.

Tilbake