Kirkevergen er på vei til nye oppgaver


Inderøy kirkelige fellesråd er på utkikk etter ny kirkeverge, siden John Halvor Berg er på vei til prestetjeneste. 

Søknad til ny kirkevergestilling vil bli annonsert og her er en lenke til utlysningstekst:

Utlysning kirkeverge Inderøy

 

Tilbake