Velkommen til nye konfirmanter i kirken!


En fin vår med feiring av konfirmanter- og nå ønskes neste års konfirmanter velkommen.

Onsdag 15. juni ble ungdommer med foresatte invitert til Sakshaug kirke for å få informasjon om konfirmanttiden i kirken. Tradisjonelt har kirkene i Inderøy gode tall på kirkelig konfirmasjon. Kirken inviterer til et opplegg som i løpet av året vil gi ungdommene anledning til å bli bedre kjent med den kristne tro. Undervisning, sosialt opplegg sammen med trygge voksne, gudstjenester, nattvolleyballcup, fasteaksjon, måltid og leir er viktige element i konfirmantåret. 

I august (uke 34) ønsker vi å invitere alle til Sundsand for en sosial kveld med grill og lek. Der vil også konfirmantene 2022 bli invitert til gjensynstreff.

Allerede er 43 ungdommer meldt på som konfirmanter i kirken 2023.

Her kan du finne: Påmeldingsskjema

Velkommen til et nytt kull med konfirmanter!

Tilbake