Jubileumsboka er ferdig!


Sakshaug kyrkje sin 150 års markering er blitt utsatt flere runder. MEN nå er jubileumsboka kommet til kirkekontoret! Takk til Reidar Sundal for en flott jobb!

Nå er jubileumsboka kommet til kirkekontoret. Reidar Sundal har gjort en stor jobb for å få boka ferdig. I utgangspunktet skulle det være 50-60 sider, men det endte opp med 90 sider om Sakshaug kyrkje. I hovedsak beskriver den nye boka de siste 50 år, siden det ble gitt ut ei bok i 1971, der Ole Hegge var redaktør.

 

Reidar Sundal skriver i forordet sitt: Som vanlig sitter man igjen med en følelse av at det og det skulle ha vært med i boka, men et sted må man sette strek. Dermed blir ikke dette en fullstendig oversikt over alle forhold omkring Sakshaug kirke de siste femti år, men vi håper vi har klart å tegne et bilde av et kirkebygg som svært mange føler tilhørighet til.

Redaksjonskomiteen har jobbet godt og fått til et flott resultat. Opplaget er på 500 bøker og vil etterhvert være tilsalgs. 

I uke 39, fra 25. september til 2. oktober blir det jubileumsmarkering i Sakshaug kirke med en rekke ulike arrangement. 

Tilbake