Årsmelding fra besøkstjenesten 2021


Besøkstjenesten har hatt mye aktivitet også i 2021. Her kan du lese deres årsrapporten

ÅRSMELDING FOR BESØKSTJENESTEN I INDERØY 2021

Styret har bestått av:

Leder.                           Gunnar Viken, Mosvik

Sekretær:                     Olav Grande, Sandvollan

Kasserer:                      Kari Segtnan, Inderøy Røde Kors

Styremedlem:              Jorid Fossum, Sakshaug

Ansvarlig andakter:     Bente Østereng, Røra

Ansvarlig vaffeltreff:   Sigfrid Hjulstad, Inderøy Sanitetsforening

Prest:                         Ottar Strand/ Frida Sofie Øyen, Den Norske Kirke

Revisor: Per Vennes

Det har i løpet av året vært avholdt fire styremøter. Aktiviteten har vært preget av Covid19 restriksjoner for det meste av året. Likevel har vi utnyttet de muligheter som bød seg, og vi har hatt følgende aktiviteter:

Besøksvenner

Det er 19 besøksvenner som har utført 210 besøk.

Vaffeltreff og blomsterhilsen

Det ble avholdt et vaffeltreff på Betania før jul. Det ble også gitt en blomsterhilsen til jul på alle avdelingene ved Betania, Næss og MOAS.

Andakter

Det ble holdt 24 andakter på våre institusjoner.

Arrangementer

Foruten vaffeltreff arrangerte vi grilldager med musikk av Karlsberg på følgende steder: Næss omsorgssenter den 9. juni og MOAS den 17. juni. Inderøy Slakteri sponset grillmaten. På begge stedene skapte vi sammen med beboere og ansatte en god stemning. Det var ytret ønske om gjentakelse. Gjentakelse ble det ved at det ble arrangert trivselsstund på Næss og MOAS like før jul. Musikk og sang av Karlsberg, og med kaffe og bløtkake ble det god stemning.

Kurs

Den 16. november ble det avholdt kurs for besøksvenner.  Syv personer deltok. Anne Ulvin fra Røde Kors var kursholder. Kurset var meget bra og kan anbefales. Tror Covid19 gjorde sitt til at så få meldte seg på.

Andre hendelser

I september mottok besøkstjenesten en forespørsel fra Nordlandsforskning om vi kunne skaffe intervjuobjekter til en forskningsrapport bestilt av Helsedirektoratet. Målet med undersøkelsen var å finne ut hvordan Covid19 hadde påvirket hverdagen for eldre personer som bodde hjemme under pandemien. Det var to grupper de ønsket å intervjue. De som bodde hjemme og mottok tjenester fra kommunen, og de som bodde hjemme uten å ha mottatt tjenester fra kommunen. Vi skaffet personer til begge gruppene, noe Nordlandsforskning var svært takknemlige for.

Takk

Styret vil takke alle som frivillig har bidratt i Besøkstjenesten som besøksvenn. Dere har bidratt til stor glede for mange.  Uten dere hadde det ikke vært noen besøkstjeneste. Takker også alle som har gitt gaver og sponset oss. Det gjør at mange har eierskap i Besøkstjenesten i Inderøy. Vi håper at 2022 kan gi oss enda større frihet til å utvide besøkstjenesten.

Inderøy, 24. januar 2022

Styret

Besøkstjenesten i Inderøy er en sammenslutning av

Inderøy Røde Kors, Inderøy Sanitetsforening og Soknerådene i Inderøy  

Tilbake