Vivace barne- og ungdomskor


Vivace starter opp igjen! 

 

1. årstrinn - 3. årstrinn møter i lillesalen på Kjerkstu kl. 17.00.
4. årstrinn - 7. årstrinn møter på Kjerkstu kl. 18.00.
8. årstrinn - 3. klasse VGS møter på Kjerkstu kl. 18.00.

Gamle og nye sangere ønskes hjertelig velkommen!

Vi synger ulike typer musikk og har spennende prosjekter sammen med musikere. Vi opptrer ofte.
Vi reiser på korstevner, kurs og turer sammen.

Vi har:
Aspirantkor
Barnekor
Jentekor
Guttekor
Ungdomskor

Bli med!

Meld deg på til siv.anette.lorentzen@inderoy.kirken.no.

Tilbake