Gudstjeneste


Velkommen til gudstjeneste og menighetens årsmøte i Mosvik kirke søndag 20. juni klokka 11.00

 

Velkommen til gudstjeneste i Mosvik kirke! Det er fjerde søndag i treenighetstiden; I treenighetstiden markerer kirken troen på den treenige Gud. Den kristne tro på den treenige Gud innebærer at Gud er én, men samtidig tre: Gud Fader, Guds Sønn og Gud, Den hellige ånd. Gud er med andre ord tre-i-én. Han er én, men vi møter ham på tre forskjellige måter.

Underveis i gudstjenesten er det ofring til Kjerkbladet. Vi benytter Vipps.

Kirkeverter fra menighetsrådet møter deg når du kommer til kirka for å notere ned navn og telefonnummer. Dette oppbevares innelåst i 14 dager før det makuleres.

Etter gudstjenesten er det menighetens årsmøte. Håper mange har mulighet til å delta på det.

I Mosvik kirke har vi plass til 40 stykker, så hjertelig velkommen til kirka 🙂

Medvirkende:
Ottar Strand, sogneprest
Jorunn Sundset, klokker
Silje Vang Pedersen, kantor
Kåre Jørstad, kirketjener
Kirkeverter fra menighetsrådet

Tekster:
Jos. 24, 19-24
Ef. 2, 1 -10
Matt. 16, 24-27

Salmer:
841 Den blomstertid
521 Som vinden stryker mine kinn
371 Om alle mine lemmer
290 Takk, gode Gud
845 Så grønn en drakt

Tilbake