Bad for Mali


Her kan du lese mer om Kirkene i Inderøy sin deltagelse i aksjonen "Sammen som kirke i hele verden", der vi gir vår støtte til misjonsprosjektet vårt i Mali. 

 

Kirkene i Inderøy er med på aksjonen "Sammen som kirke i hele verden".  Den varer fra pinse til St.Hans og målet vårt er å samle inn minst 4.000 kr. 

Vi ønsker å synliggjøre misjonsfokuset vi har i vår menighet.  Vi har en misjonsavtale med NMS og deres arbeid blant fulani-folket i Mali.

 

HVA ER VI MED PÅ I MALI? 

I Mali retter arbeidet seg i hovedsak mot fulaniene, et nomadefolk med sterk og stolt tradisjon. NMS har fokus på å dele troen på Jesus i ord og handling på en forståelig måte som ligger tradisjonen nær. Det brukes tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillitt og respekt. 

MENIGHETSBYGGING

Tre menigheter møtes regelmessig til gudstjeneste med søndagsskole, på fulani. Mengihetene har også aktive kvinnegrupper og ungdomsgrupper, ulike diakonale tiltak og utadrettet evangelisering. 

LANDSBYUTVIKLINGSPROSJEKT

Omskjæring (kjønnslemlestelse) og fødselsskader skaper store problemer for jenter og kvinner i Mali. I samarbeid med lokale helsearbeidere har et NMS- og Norad-støttet utviklingsprosjekt oppnådd svært gode resultater. Mange landsbyer har sluttet helt med kvinnelig omskjæring, og innsatsen fortsetter i stadig nye landsbyer. 

FLYKTNINGER

På grunn av urolighetene i Mali de siste årene er det mange internflyktninger i landet. Diakoniarbeidet gir hjelp og støtte til flyktningene bl.a. ved å bygge vaskestasjoner i flyktningeleirene. 

USE YOUR TALENT-METODEN

er tatt i bruk i Mali, og medarbeiderne som jobber i utviklingsprosjektet er begeistret over resultatene. Medatoden går ut på å identifisere og bruke tilgjengelige ressurser til beste for lokalsamfunnet. Ungdomsgrupper har f.eks. plantet trær og startet hønseoppdrett. 

RADIO

Det produseres radioprogrammer på fulani som sendes over radiostasjoner i hele Mali. De inneholder både formidling av kristen tro og undervisning om relevante tema innen helse for både mennesker og dyr. 

BIBELOVERSETTELSE 

Det arbeides med å oversette Bibelen til fulani. Det nye testamentet ble ferdig i 2005, mens det jobbes med å oversette Det gamle testamentet. Noen enkeltbøker fra GT er ferdige og tatt i bruk. 

MISJONÆRER

Arbeidsfellesskapet i Mali består av misjonærer fra Norge og flere afrikanske land, samt nasjonale medarbeidere. 

 

Sammen kan vi kjempe for fred og for jenters rettigheter og dele troen på Jesus.

Siden 2012 har det vært mye uro i Mali. Omreisende militsgrupper begår store overgrep mot sivilbefolkningen. Tusenvis av mennesker er drevet på flukt. Klimaendringer fører til dårlige avlinger og mange forhindres fra å dyrke jorda fordi det er farlig å forflytte seg. Mange har ikke nok å spise og har ingen mulighet til å skaffe seg arbeid. Pandemien har kommet på toppen og gjør situasjonen i landet enda vanskeligere.

Kamp mot kjønnslemlestelse
NMS arbeider mye blant fulanifolket i Mali. Fulaniene var tidligere et herskerfolk i Mali, men er nå en marginalisert gruppe. Mange lever fra hånd til munn. Fulanier som blir kristne er utsatt for trusler. Både fulaniene og de fleste andre folkegrupper i Mali har tradisjon for omskjæring av jenter. Mange kvinner får ikke spillerom til å si sine meninger og ta ansvar for livene sine.

Vi kan gi trygghet
Modige misjonærer fra Kamerun, Nigeria og Norge gjør sitt beste for å gi mennesker i Mali den tryggheten de trenger. De jobber tett med lokale medarbeidere og maliske myndigheter. Det handler om mat og klær til mennesker som er på flukt. Det handler om å gi ungdommer mot til å si fra og mulighet til å spare penger og starte inntektsskapende prosjekter. Det handler om landsbyer som erklærer at de vil slutte med kjønnslemlestelse av jenter. Det handler om å gi trygghet og fellesskap til mennesker som mot alle odds ønsker å tro på Jesus.

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Det er stor underrapportering av korona-sykdom i Mali fordi det er svært få som blir testet. Antall koronatilfeller som ble registrert hadde stor økning i midten av april, men ser nå ut til å være svakt synkende igjen. Mange er flinke til å bruke munnbind, men det er tilnærmet umulig å holde avstand.

 

Gi din gave til aksjonen ved å trykke HER

 

 

Tilbake