Andakt på påskenatt


Her kan du lese nattens tekst og Frida Øyens tanker om teksten og natta. 

 

1 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’» 8 Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde.

 

Forventningens natt. 

 

Vi som bor langt her nord er ikke uvant for hvor mørk en natt ute kan være.  Oftest er det også netter der vi verken ser stjerner eller måner fordi det kort og greit er overskyet.  Så når vi tenker på natt, tenker vi på mørke. Men natt har også lys i seg.  For hvis vi er ute og går en aprilnatt ser vi spor av lys lagd av våre medmennesker.  I form av lys i vinduet eller en utelampe som står på.  

 

Vi er i siste time av påskenatt. Snart skal vi feire oppstandelsen. Men før det er vi med Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor og Salome til Jesus grav. Vi vet ikke om tårene deres har sluttet å trille fra gårdagen. Men vi vet at de har med velluktende oljer for å salve Jesu kropp slik skikken tilsa. Så står de der og innser at graven er tom! 

 

Dette er en natt for forventning. Vi vet allerede at graven er tom. For dette er natten vi mennesker blir minnet om at lyset alltid overvinner mørke. For Jesus kom til oss mennesker for å være vårt lys og vårt håp. 

Jeg ønsker deg en god natt videre. Hvil i Guds nåde. 

Hilsen Prest Frida.  

Tilbake