Andakt på langfredag


Her kan du lese dagens tekst og Frida Øyens tanker om den og om dagen. 

 

Dagens tekst er fra Lukas evangeliet, kapitel 22 og 23, den finner du her:

https://bibel.no/nettbibelen/kirkearets-tekster

Ut av mørket skal lyset bli født.

Vi er kommet til den lengste og mørkeste dagen i kirkeåret - langfredag. Den er lang og mørk fordi dette er dagen vi bruker på markere Jesu lidelse og korsfestelse. Akkurat nå er vi i påskedramtikkens høydepunkt. Vi ser at på denne dagen at selv i den mørkeste stund, vil lyset bryte frem. Jesus sin offerhandling handler derfor å vise oss at håpet er til stede - selv når alt er mørkt.

Dagens evangelietekst er Jesu lidelseshistorie fra Lukas evangeliet. Om det er en bibeltekst som viser hvordan mennesker kan feile og bomme stort, finner vi det kanskje i denne teksten fra Lukas evangeliet? For det var mennesker som tok Jesus til fange, som dømte Jesus, og som lot Jesus lide på korset. Det er kanskje gjennom Jesu lidelseshistorie at vi innser at vi mennesker ikke er ufeilbarlige.

Jesus viste hva han måtte gjennom allerede før langfredag. Han gjorde den største av sine kjærlighetshandlinger på denne dagen. Siden den gang har vi kunne henge våre feil og mangler, det som bekymringer oss og som gjør oss vondt på hans kors. Jesus er vår bærehjelp når byrden blir for stor for våre egne skuldre.

I dag er vi med Jesus på hans mørkeste dag. Men vi skal se at ved hans offer at det er ut av mørket at lyset skal bli født.

Fortsatt god langfredagskveld alle sammen.

Hilsen Prest Frida

Tilbake