Andakt på skjærtorsdag


Her kan du lese kveldens tekst og Ottar Strand sine tanker om den og om dagen. 

 

Luk 22,14-23

14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19 Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

21 Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. 22 For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» 23 Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

NATTVERDEN – EN FORSMAK PÅ HIMMELEN

Av og til lengter jeg etter himmelen, etter at alt bare skal være bra, etter det fullkomne!

Jesus fikk sin del av livets skyggesider, ikke minst i påskeuka. Da han spiste det siste måltidet sammen med sine nærmeste venner, så var han på vei til lidelse og død, og det var en forræder blant dem.

Til tross for skyggene, sier Jesus at han har lengtet inderlig etter å spise dette måltidet sammen med dem. Han peker på at Guds rike skal komme – himmelen, hvor alt er fullkomment. Og han finner trøst og kraft i fellesskapet med sine nærmeste venner.

To tusen år etter at Jesus og disiplene hans spiste sammen, deler vi nattverden i dag. Nattverden er en forsmak på himmelen. Ikke en flukt bort fra livet med sine skyggesider, men kraft fra Gud og fra hverandre til å leve her og nå.

Vi tar imot nattverden, en forsmak på himmelen. Og vi deler himmelen med hverandre, mens vi er sammen her.

God skjærtorsdag til alle! Med hilsen fra Ottar – prest i Inderøy

Tilbake