InderøyPåske2021


Det er trist at vi for andre år på rad må avlyse gudstjenestene i påsken. Det er likevel viktig at vi deltar i denne nasjonale dugnaden, sier fungerende biskop i Nidaros Ragnhild Jepsen.

 

Kort tid etter at regjeringen tirsdag kveld presenterte nye nasjonale smittevernstiltak, besluttet Den norske kirke å anbefale at alle gudstjenester avlyses frem til 12. april.

Les pressemelding fra Den norske kirke her.

Dette tas til følge i Nidaros bispedømme, og det betyr at det ikke blir noen ordinære gudstjenestefeiringer i påsken.

- Påsken er kirkens store høytid, og jeg forstår at mange i dag er lei seg over å ikke kunne feire den i kirken. Men nå er det viktig at vi alle tar dette taket for å få ned smittetallene, sier den fungerende biskopen i Nidaros.

 

På bakgrunn av myndighetenes anbefalinger om å ikke gjennomføre fysiske aktiviteter eller arrangement, med de nye forsterkede nasjonale tiltakene, gjelder følgende i Den norske kirke:

 • Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter bør holdes digitalt eller avlyses til og med 12. april.
 • Begravelser kan gjennomføres med inntil 50 deltakere, dog med inntil 30 for de som er under tiltaksnivå A.
 • Planlagte vielser og dåp kan gjennomføres med de deltakerbegrensninger som gjelder. Dette må uansett avgjøres lokalt.
 • Anbefaling om 2 meter avstand og bruk av munnbind på steder man ikke klarer å overholde dette.
 • Arbeidsgiver skal sørge for hjemmekontor der dette er praktisk mulig.
 • Barne- og ungdomsarbeidet kan gjennomføres innenfor trafikklysmodellen for de som er under nye nasjonale regler. For nivå A og i Oslo er det strengere restriksjoner.
 • Vi gjør oppmerksomme på at i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner enn de nasjonale reglene.
 • Det oppfordres til at menighetene omlegger til digital virksomhet, dersom dette er mulig og det er ressurser til det. Det diakonale tilbudet bør i tillegg ivaretas på best mulig måte uten større fysiske samlinger, for. eksempel gjennom en-til-en-samtaler, mv.

Dette blir Inderøy påske 2021

 • Lørdag før palmesøndag: Kirka er tilstede på Limsteinsplassen på Staumen kl. 11 – 14.

Her deles det ut aktivitetspakker til barn og det er hengt opp natursti i Straumenområdet.  Naturstien blir hengende utover i påska.

 • Påskeandakter fra våre prester på de tidspunkt vi skulle hatt gudstjeneste.
  • Publiseres på nettsider og facebook

 

 • Påskeaften kimes det i alle kirker mellom kl. 17 og 18.

 

 • Digitale gudstjenester
  • Det legges ut sendeplan for digitale gudstjenester som den norske kirke har publisert.

 

Vi ber dere følge med på facebook og nettsider. Disse blir fortløpende oppdatert gjennom hele påska.

 

Ønsker dere alle en riktig god påske

Hilsen alle oss på kirkekontoret

Tilbake