Askeonsdag


I dag er det askeonsdag. Dagen innleder fastetiden. Her kan du lese sogneprest Frida Sofie Øyens tanker om dagen, og høre Kyrie fra Drømmedryss.

 

38 Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: «Mester, vi vil gjerne se
deg gjøre et tegn.» 39 Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn,
men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 40 For slik profeten Jona
var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal
Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. 41 Folk fra Ninive
skal stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den. For de
vendte om da Jona forkynte sitt budskap – og her er mer enn Jona! 42
Dronningen fra landet i sør skal stå fram i dommen sammen med denne slekten
og dømme den. For hun kom helt fra jordens ytterste grenser for å lytte til
Salomos visdom – og her er mer enn Salomo!
«Kom i hu menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv». Disse ordene
sies når man på askeonsdag kommer frem i kirkerommet og får et askekors
tegnet på pannen sin. Dette marker starten på fasten. Vi har nå en fastetid på
40 dager fremfor oss. Fastetiden ender i det Jesus står opp igjen fra de døde
etter han har seiret over dødsmaktene. Men frem til da skal vi følge han på
hans lange ferd opp til byen Jerusalem, og gjennom denne fastetiden skal vi få
høre om hans store offer for oss mennesker.
Askeonsdag kan ses på som en forberedelsesdag. Ta seg tid for seg selv og
tenke: Hva skal jeg bruke fastetiden på? Er det noe jeg kan gi avkall på? Er det
noe jeg kan gjøre annerledes i denne fastetiden? Fastetiden gir oss et gitt
tidsrom der vi kan ha mer fokus eller gi fokus på noe som vi ellers ikke ville ha
gjort. Blant annet kan man gi et større fokus på sitt eget forhold til Gud og til
bønn. Man kan bruke fastetiden til å ordne opp i det ene problemet i livet sitt
man har kjent på lenge. En anne ting man kan ha fokus på er å gi mer
nestekjærlighet til våre medmennesker enten her hjemme eller ute i verden.
Dette er bare eksempler – gjør årets fastetid på din måte.
Dagens evangelietekst er hentet fra Matteus 12, 38-42. Denne teksten gir oss
koblinger mellom Jesus og profeten Jona fra det gamle testamentet. Vi leser
om likhets tegene mellom dem. Lik askekorset er tegnet vi bruker for
askeonsdag, er Jesus vårt tegn. Jesus er et tegn for håp. Et levende tegn på at
Gud var og er midt iblant oss.
Fortsatt god askeonsdag alle sammen – Sokneprest Frida Øyen

 

HER kan du høre Kyrie fra Drømmedryss, en undringsmesse skrevet for barn av Kari Stai og Bjørn A. Bratsberg. 

Tilbake