Gratulerer med dagen!


Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Lihkku beivviin!

 

Samenes nasjonaldag, 6. februar, markeres med digital gudstjeneste fra Nidarosdomens samiske altersted.

Gudstjeneste fra Nidarosdomen på Samenes nasjonaldag

Gudstjenesten blir lagt ut på Facebook på «Den norske kirke» og «Den norske kirke i Nidaros» og på nettsiden kirken.no/nidaros lørdag 6. februar kl. 10.00

Gudstjenesten er et samarbeid mellom Saemien Åålmege - Samisk menighet i sørsamisk område, Nidaros domkirke og Vår Frues menighet og Nidaros bispedømme. 

Biskop i Nidaros Herborg Finnset og prest i sør-samisk område Einar Bondevik er liturger. Domkantor Magne Harry Draagen er musikalsk ansvarlig, Thomas Gælok er solist og medlemmer i studentforeningen Saemien Studeenth Tråantesne deltar i forbønn og tekstlesing. 

 

Trykk HER for å lære deg å lage en rundflette, synge bordverset på et av de samiske språkene eller lese hvordan du kan gratulere på de ulike språkene!

Tilbake