Soknerådet på Sandvollan


Soknerådet på Sandvollan består av: 

Ann Kristin Solem 

Arve Saltvik 

Odd Kåre Myren 

Monika Kvam 

Sigrid Verstad 

Jens Petter Hollås 

Arne Emil Bredland 

Arve Agle 

Tilbake