Soknerådet


Soknerådet på Sakshaug består av:

Leder

Sidsel Trønsdal

Nestleder

Birgit Sund Henriksen

Sekretær

Brit Kjelvik

Kasserer

Siri Sagvold Værdal

Besøkstjenesten

Jorid Fossum

Blomsterfondet

Julla Marie Lønvik

Styret for Kjerkbladet

Sveinung Gravås

Trosopplæringsutvalg

Fasteaksjon

Konfirmantutvalg

Mona Melhus

Fasteaksjon

Hanne Volan

Stiftelsen Kjerkstu

Ottar Melhus

Stiftelsen Kjerkstu

Arve Østbø

Kirkemusikalsutvalg

Jostein Berg

 

Tilbake