Inderøy kirkelige fellesråd > Menighetene > Sandvollan

Nyheter fra Sandvollan menighet

Kalender for Sandvollan menighet


Sandvollan menighet

Soknerådet på Sandvollan består av: 

Faste medlemmer

LEDER: HARALD EINAR KIRKNES ERICHSEN, KORSAVEGEN 73, 7670 INDERØY 

NESTLEDER: SVEIN LIDBOM, NESSETVEGEN 205, 7670 INDERØY 

SEKRETÆR: MONA VÆRDAL FERSTAD, NESSETVEGEN 58, 7670 INDERØY 

KASSERER: HELGE STUBERG, KORSAVEGEN 270, 7670 INDERØY

MARI MANKA, HAUGAVEGEN 19, 7670 INDERØY  

KRISTIN DUKLÆT TARALDSEN, NEDRE SØRLIVEG 28, 7712 STEINKJER


Varamedlemmer

ARNT MARTIN STORLI, NESSETVEGEN 501, 7670 INDERØY 

ASTRID IRENE VIST, HELLHAUGAN 160 B, 7670 INDERØY 

CHRISTINA HEGGSTAD, NESSETVEGEN 245, 7670 INDERØY 

ANITA MANUM, HUSTADLANDET 271 B, 7670 INDERØY 

BENTE VOLAN, SKJELBREIVEGEN 35, 7670 INDERØY 


Valgdeltakelse ved valget i 2015: 27 %

Soknerådet på Sandvollan arbeider bl.a. med:
Soknerådet har ca. 6-8 møter pr. år. 

Fasteaksjon
Konfirmantarrangement
Utdeling av Min kirkebok til 4åringene
Utdeling av bibler til 5.-klassinger
50-årskonfirmantfest
Kirkegårdsdugnader
Folk fra menigheten er engasjert i klokkertjenesten.

 

 

                        

Heggstad kyrkje                                                            Hustad kyrkje