Inderøy kirkelige fellesråd > Menighetene > Mosvik

Nyheter fra Mosvik menighet

Kirker

Klikk på bildene for mer informasjon.

Mosvik kirke

Vestvik kirke

Kalender for Mosvik menighet


Mosvik menighetsråd

Mosvik sokneråd består av:

Faste medlemmer

LEDER: VIVIAN FURUNES, OTERTJØNNVEGEN 66, 7690 MOSVIK

NESTLEDER: GRETE VENNES, VENNESVEGEN 37, 7690 MOSVIK

SEKRETÆR: KARI HELENE VIKEN, FRAMVERRANVEGEN 1650, 7690 MOSVIK

KASSERER: OLAV ASBJØRN SALTVIK, MOSVIKVEGEN 331, 7690 MOSVIK

JAN SUNDSETH, ÅSBYGDVEGEN 144, 7690 MOSVIK

JONAS BERG, BERGSGRENDVEGEN 65, 7690 MOSVIK

INGUNN SUNDSETH SAGMO, SUNDSETVEGEN 74, 7690 MOSVIK

 

Varamedlemmer

NINA MERETE SVENNING, BAKKANVEGEN 60, 7690 MOSVIK

RANDI ØSTNES KARLSEN, TVERRÅVEGEN 52, 7690 MOSVIK

KJELL MAGNE GJETÅSAUNE, TRØAHAUGEN 28, 7690 MOSVIK


Valgdeltakelse på valget 2015: 42%

Mosvik sokneråd arbeider bl.a. med: 
Soknerådet har ca. 8 møter pr. år

Friluftsgudstjenester på Røsheia og Kilen
50-årskonfirmantfest
Utdeling av min kirkebok til 4-åringene
Utdeling av bibler til 5 klassingene