Inderøy kirkelige fellesråd > Menighetene > Inderøy

Nyheter fra Inderøy menighet

Kirker

 

Sakshaug kyrkje

Sakshaug gamle kirke

 

Kalender for Inderøy menighet


Inderøy menighet

Soknerådet på Sakshaug består av:

Faste medlemmer

LEDER: BIRGIT SUND HENRIKSEN, VENNALIVEGEN 44, 7670 INDERØY 

NESTLEDER: STIG FOSSUM, VUDDUVEGEN 613, 7670 INDERØY 

SEKRETÆR: RANDI BARSTAD, SAKSHAUGVEGEN 57, 7670 INDERØY 

KASSERER: RAGNHILD KJESBU, GRANAVEGEN 6, 7670 INDERØY 

ELLEN INGUNN NORUM, NOREMSVEGEN 248, 7670 INDERØY 

BJØRN SUNDFÆR, SUNDSNESVEGEN 17, 7670 INDERØY 

WILLY BAKSTAD, SNERTINGVEGEN 6, 7670 INDERØY 

LEIF ARNE JAKOBSEN, ELLANHAUGVEGEN 1025, 7670 INDERØY 


Varamedlemmer

LINE EVELYN VESTRHEIM, TRØAVEGEN 15, 7670 INDERØY 

SIGRID BRANDTZÆG, VANGSLIVEGEN 29, 7670 INDERØY 

BJØRG FERSTAD RØVIK, UTØYVEGEN 475, 7670 INDERØY 

GRETE SNERTING FOSSUM, KJELVIKVEGEN 134, 7670 INDERØY

JOSTEIN KJØLSTAD, SANDVOLLANVEIEN 330 A, 7670 INDERØY

 
Valgdetakelse ved valget i 2015: 26 %


Inderøy sokneråd arbeider bl.a med:

Soknerådet har 8 - 10 møter pr. år.

Konfirmantfest
Utdeling av min kirkebok til 4-årigene
Utdeling av bibler til alle 5.-klassingene
50-årskonfirmantfest
Kirkegårdsdugnad
Menighetstur
Kjerkmarsj m.m.