Inderøy kirkelige fellesråd > Påmeldinger > Takk for påmelding til konfirmasjon

Informasjon

 

 

Konfirmant.no

Takk for påmelding til konfirmasjon

Dette er en bekreftelse på din påmelding til konfirmasjon i en av våre menigheter.

Du vil få mer informasjon fra oss senere.
Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Velkommen!

Følg med på vår hjemmeside - www.inderoy.kirken.no

Med vennlig hilsen
Margrete Holmeide
Prest

Telefon: 74 15 60 20
E-post: post@inderoy.kirken.no