Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Hvor mange i hvilken kirke?

Hvor mange i hvilken kirke?
Created by silje.vang.pedersen on 08.05.2020 14:14:14

Informasjon om tillatt antall i kirkene våre etter 15. juni


Antall tilstede ved seremonier – oppdatert 15. juni 2020.

Det er fra 15. juni tillatt med arrangement med inntil 200 personer.  Dette gjelder så lenge gjeldende smittevernregler for øvrig er ivaretatt.  Regelen om 1  meters avstand opprettholdes.

Dette betyr at for våre kirkebygg er det kun Sakshaug nye kirke som vil får endringer i antall som kan være tilstede under seremonier/ konserter/ arrangement.

Tabellen under viser antall lovlig tilstede ved seremonier/konserter/arrangement.                     

Ansatte/ bemanning kommer i tillegg.

Kirke

Maks antall personer i tillegg til bemanning

Sakshaug

200

Heggstad

50

Mosvik

40

Vestvik

40

Salberg

30

Sakshaug gamle

30

Hustad

25

 

Dette er det maksimale tillatte antall.

Registrering av deltakere opprettholdes, jfr. Covid- 19- forskriftens §13.

Tidligere utsendte smittevernregler gjelder fortsatt.

 

John Halvor Berg

(Kirkeverge i Inderøy)

 

 

print
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort