Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Valgresultat

Valgresultat
Created by silje.vang.pedersen on 26.09.2019 12:33:35

Her kan du se resultatene fra årets kirkevalg! 


Personer til nytt menighetsråd Sandvollan 2019

Faste medlemmer:

Unn-Elisabeth Fjerstad

Mari Løvrød Erichsen

Tore Heggstad

Olav Grande

Solveig Barkhall Dullum

Elin Brovold

 

Kvinnelige medlemmer: 4

Mannlige medlemmer: 2

Medlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Varamedlemmer:

Irene Skei Mjømen

Anita Meistad Jule

Thor-Inge Morken

Tone Flaten

Per Morten Holmen

 

Kvinnelige varamedlemmer: 3

Mannlige varamedlemmer: 2

Varamedlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Valgdeltagelse:

Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 139

Herav antall stemmer fra velgere under 18 år: 0

Antall forkastede stemmegivninger: 0

 

Valgdeltagelse menighetsrådsvalg:

Antall stemmeberettigede i soknet: 755

Valgdeltagelse i prosent: 18

Totalt antall avgitte stemmer: 138

Herav antall forhåndsstemmer: 2

 

Personer til nytt menighetsråd Røra 2019

Faste medlemmer:

Merethe Green Ystad

Anders Røflo

Terje Kummernes

Kjell Lindsetmo

Ola Petter Høistad Loraas

Asbjørn Koa

 

Kvinnelige medlemmer: 1

Mannlige medlemmer: 5

Medlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Varamedlemmer:

Bjørg Norum

Liv Ellen Risan Roel

Bente Østereng

Anita Axelsson

Paul Åge Borgan

 

Kvinnelige varamedlemmer: 4

Mannlige varamedlemmer: 1

Varamedlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Valgdeltagelse:

Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 198

Herav antall stemmer fra velgere under 18 år: 5

Antall forkastede stemmegivninger: 1

 

Valgdeltagelse menighetsrådsvalg:

Antall stemmeberettigede i soknet: 857

Valgdeltagelse i prosent: 23

Totalt antall avgitte stemmer: 197

Herav antall forhåndsstemmer: 5

 

Personer til nytt menighetsråd Inderøy 2019

Faste medlemmer:

Sidsel Trønsdal

Jostein Berg

Mona Melhus

Birgit Sund Henriksen

Sveinung Gravås

Brit Kjelvik

Jorid Fossum

Siri Sagvold Værdal

 

Kvinnelige medlemmer: 6

Mannlige medlemmer: 2

Medlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Varamedlemmer:

Hanne Volan

Arve Østbø

Ottar Melhus

Øyvind Bragstad

Julla Marie Lønvik

 

Kvinnelige varamedlemmer: 2

Mannlige varamedlemmer: 3

Varamedlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Valgdeltagelse:

Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 521

Herav antall stemmer fra velgere under 18 år: 9

Antall forkastede stemmegivninger: 0

 

Valgdeltagelse menighetsrådsvalg:

Antall stemmeberettigede i soknet: 2554

Valgdeltagelse i prosent: 20

Totalt antall avgitte stemmer: 510

Herav antall forhåndsstemmer: 50

 

Personer til nytt menighetsråd Mosvik 2019

Faste medlemmer:

Ivar Jakob Aarmo

Randi Østnes Karlsen

Gunnar Johannes Viken

Vivian Furunes

Oddmund Arne Berget

Heidi Wennes

 

Kvinnelige medlemmer: 3

Mannlige medlemmer: 3

Medlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Varamedlemmer:

Maria Rønning Kilen

Arvid Nervik

Helge Aadal

May Kristin Ulven

Kjell Magne Gjetåsaune

 

Kvinnelige varamedlemmer: 2

Mannlige varamedlemmer: 3

Varamedlemmer under 30 år på valgdagen: 0

 

Valgdeltagelse:

Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 228

Herav antall stemmer fra velgere under 18 år: 0

Antall forkastede stemmegivninger: 4

 

Valgdeltagelse menighetsrådsvalg:

Antall stemmeberettigede i soknet: 566

Valgdeltagelse i prosent: 39

Totalt antall avgitte stemmer: 219

Herav antall forhåndsstemmer: 1

print