Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2018

Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2018
Created by elise.tetlimo on 07.01.2019 10:27:27


Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2018

 

På Inderøy er det 50 % stilling som menighetspedagog, i 2018 har Elise Tetlimo vikariert for Silje Vang Pedersen i denne stillingen. For å gjennomføre det som står i trosopplæringsplanen er vi avhengig av hjelp. Vi er heldig som har mange frivillige som gjør en flott jobb! Trosopplæringsutvalget har bestått av 10 personer, to fra hvert sokn, prest og menighetspedagog. Vi har hatt to møter i 2018.

 

Tårnagentdag

14. mars var det planleggingsdag på skolen og da brukte vi dagen til å ha Tårnagentdag for 3. klassinger i Inderøy. Det var hele 33 påmeldte. Vi startet dagen med frokost kl. 8. Så hadde vi presentasjon, regler for dagen og labyrint. I labyrinten fikk alle tårnagentene agentbevis med agentnummer og navn. I løpet av dagen så vi en tårnagentfilm, hadde «oppdrag misjon» i lillesalen og «oppdrag symbol» i Sakshaug kirke. Siden det var så mange barn ble de delt i to grupper på disse oppdragene, noe som fungerte veldig godt. Disse oppdragene ga agentene mulighet til å bli bedre kjent med kirka, bli bedre kjent med andre, være agenter sammen og besøke tårnet i Sakshaug kirke. Som avslutning var det en gudstjeneste for foreldre, besteforeldre og søsken i Sakshaug kirke. Vi avsluttet med servering av grøt på Kjerkstu med foreldre og søsken.

 

Palmelørdag

På lørdag før palmesøndag var alle 4. klassinger i Inderøy invitert til Mosvik kirke. Alt av opplegg fungerte veldig fint, vi gikk igjennom påskehistorien ved hjelp av labyrint og laga egne palmegreiner som vi pyntet kirken med. Det var kun 2 stk som møtte opp i år. Veldig bra at noen fra trosopplæringsutvalget kom og laget lunsj til oss. I år ble det vafler, noe som var veldig populært. Det var en 4. klassing som deltok under gudstjenesten.

 

Ettermiddag i Narnia

Dette ble arrangert 21. april med utdeling av bibler til 5.klasse. Dette var en spennende ettermiddag! Vi starta med å se filmen «Heksa, løven og klesskapet» og spise pizza. Etterpå var det en sporløype ute der femteklassingene blant annet traff heksa Hvit og endte opp ved steinbordet der sammenhengen mellom Narnia og påskefortellingen var tema. Som avslutning på dagen hadde vi en gudstjeneste der Bibler ble delt ut. Inngangen til kirka var gjort om til et klesskap som du måtte gå igjennom for å komme inn i Narnia.

 

I september var det gjensynstreff for konfirmantene på Sundsand. Der var det grilling, quiz og sosialt samvær, med Ottar og flere frivillige i spissen.

6 årsbok

I slutten av august ble alle 6-åringer invitert til skolestartgudstjeneste i Sakshaug kirke for å få 6 årsbok. Tema var skapelsen og fortellingen om Sakkeus. Her var det veldig få som møtte opp i år. Kan det være en ide å ha utdeling i deres lokale kirke som vi har med 4- åringer?

 

Lys Våken

I år ble det arrangert litt tidligere enn vanlig pga. orgelinnvielsen. I slutten av oktober var hele 30 ivrige 6. klassinger klar for en natt i kirka. Vi møttes lørdag ettermiddag i lillesalen hvor vi ble kjent med hverandre, jobbet med gudstjenesteforberedelser, tur til Muustrøparken, taco til middag, film og verksted hvor alle fikk dekorere en lykt. Mye liv og moro! På søndagen ryddet vi kirken, spiste frokost sammen og deltok på gudstjeneste i Sakshaug kirke. En innholdsrik gudstjeneste med Lys Våken-barn, utdeling av 4 årsbok, Vivace, dåp og TV-aksjon.

 

Jorda rundt på en lørdag

Lørdag 3. november var 4. klassinger samlet på Kjerkstu. Vi reiste til Asia, Sør-Amerika og Afrika. Vi hadde teatersport, taekwondo, lagde brasiliansk dessert og prøvde oss på batikk. Dette er et samarbeid mellom trosopplæringen og NMS. Ingeborg M. Ulvin står for mye av programmet og gjør en kjempejobb! Barna viste hva de hadde lært i løpet av dagen. Vi avsluttet med grøt med foreldre og søsken. Neste år er planen å arrangere dette på skolens planleggingsdag så flere har anledning til å komme.

 

Førjulskino

Dette ble arrangert i midten av desember. Alle 3. og 4. klassinger var invitert. En ny animasjonsfilm om juleevangeliet ble vist, «The star» (julestjernen). Det ble også servert popcorn, pepperkaker og juleskum. En trivelig fredagskveld!

 

Fadderpakker

Fadderpakker har blitt delt ut gjennom hele året. Her er det fadderne som får oppgaven med å dele ut en pakke til dåpsbarnet på hver dåpsdag i tre år fremover. Dette er nå gjennomført i to år.

 

Trilletreff og KreativKlubb har blitt arrangert kontinuerlig gjennom hele året. I tillegg var det utdeling av bøker til alle kommunens fireåringer i løpet av høsten.

Noen arrangement ble avlyst da få eller ingen meldte deg på. Dette gjelder «Er det mulig?!», «Skolestartdag», «Krølletreff» og «Adventstreff».

print