Årsmelding Sakshaug kyrkjekor

Årsmelding Sakshaug kyrkjekor
Created by silje.vang.pedersen on 08.03.2018 09:31:20


SAKSHAUG KYRKJEKOR

Årsmelding for 2017

Siden siste årsmøte, 31.januar 2017, har styret bestått av:

 • Leder Olaug Denstadli
 • Kasserer Arne Norum
 • Sekretær Rita Marie Skjermo
 • Styremedlem Marita Sørli
 • Varamedlem Ragnhild Kjesbu (permittert)
 • Siv Anette Lorentzen

 

 • Noteforvalter Sigrid Haavik
 • Revisor: Bård Næss
 • Valgkomite: Oddbjørg Rindhølen og Ingrid Staven

Styret har hatt fire formelle styremøter. Styret har behandlet 15 saker.

Antall medlemmer: ca.15

Antall ordinære øvingskvelder: 35             

Tid og sted: tirsdager kl.19.45-21.45 på Sakshaug Kjerkstu

Vi har stor glede av samarbeid med Vivace, både konserter, gudstjenester og lån av sangere.

Oppdrag gjennom året:

Gudstjenester:

Koralgruppene har deltatt ved de fleste gudstjenestene i Sakshaug kyrkje.

Hele koret har deltatt ved 12 gudstjenester i Sakshaug kyrkje:

 • 12.mars, Folketonemesse, sanggudstjeneste, øving 11.mars
 • Langfredag
 • 1.påskedag
 • 28.mai, Konfirmasjonsgudstjeneste sammen med Vivace
 • 1.pinsedag
 • Persokmesse, Gamle Sakshaug krk, tradisjonell sanggudstjeneste
 • 3.sept. Innsetting av ny prest, Janne Jørstad
 • 24.sept. Høsttakkefest, 50-årskonfirmanter og presentasjon av nye konfirmanter
 • 29.okt. Reformasjonsgudstjeneste (Luther-gudstjeneste), Heggstad krk
 • Allehelgensdag
 • 1.juledag

 

 

 

 

Andre oppdrag/arrangement:

 • 9.januar: Tradisjonell minikonsert på Inderøyheimen og på Næss eldresenter, hvor vi fikk servert kaffe og vafler.
 • 6.mars: Kyrkjekoret arrangerte salme/allsangkveld på Kjerkstu.
 • 7.mai: Singing Day med John Rutter, Kimen kulturhus, Stjørdal. En opplevelsesrik dag med et oppkomme av en komponist og arrangør. John Rutter holdt ca 200 sangere i ånde en hel dag med sin energi, kunnskap og mange gode historier.
 • 31.mai: Tradisjonell minikonsert ved Næss eldresenter. Sommeravslutning for koret ved SAGA, senter for fotografi, etterpå. Koret spanderte suppe, eier av senteret, Elisabeth Nordeng Aanes, fortalte om SAGA.
 • 29.august: Kunstnerblikk på kirkene i Inderøy v/Inderøy kunstforening, på Kjerkstu.
 • 24.oktober: Syng med oss, misjonskveld i Mosvik kirkestue
 • 17.desember: Svartsøndagskonsert Sakshaug kyrkje
 • 9.januar 2018: Tradisjonelle minikonserter ved Næss eldresenter og Inderøyheimen. Semesteravslutning på Øyna hvor koret spanderte julemiddag på medlemmene.

 

 

 

Inderøy, 6.mars 2018                                                                                                                  Rita Marie Skjermo

                                                                                                                                                             sekretær

 

 

print