Årsmelding for Orgelfondet

Årsmelding for Orgelfondet
Created by silje.vang.pedersen on 05.03.2018 13:39:33


ÅRSMELDING 2017

 

 

Orgelkomiteen har i 2017  bestått av Ivar Wang (formann), Ingrid Stai Skjesol, Odd Magne Husby, Oddvar Fossum , Bjørn A. Bratsberg og Siv Anette Lorentzen. I tillegg har kirkeverge Kjell Westerdal vært viktig i komiteens arbeid. Hans Jakob Tronshaug er konsulent.

Det gamle orgelet ble demontert av orgelbygger Espen Selbekk og dokumentert av H. J. Tronshaug.  Selbekk overtok orgelet vederlagsfritt mot nedmontering. Han vil mest trolig sette opp orgelet i sine lokaler. Arbeidet med nedmonteringen var ferdig i april.

For å bedre de akustiske forholdene, spesielt med tanke på forsterking av bassfrekvenser, har taket over galleriet blitt avstivet med tykke trepaneler. Arbeidet ble utført av snekkerfirmaet Faanes og Gjølga. Anders Våseth har malt taket.

Det ble foretatt byggteknisk befaring for å vurdere trykkbelastningen av det nye orgelet. Galleriet ble vurdert som sterkt nok og tregulv ble lagt oppå det gamle. Forhøyningene på galleriets sider ble revet for å få en helhetlig gulvflate. Dette vil gi bedre plass rundt orgelet for musikere og kor samt at det gir mulighet for oppbevaring av diverse utstyr. Langs veggene på galleriet skal det monteres benker som også kan fungere som oppbevaringsplass. Det er også planlagt høyskap mot bakveggen. Dette lages av snekkerfirmaet Fosseng.

Fosseng er også engasjert til arbeidet med å få galleriets tildekkede rekkverk tilbakeført til åpent rekkverk.  Alle søylene i rekkverket er skadet etter at de i sin tid ble tildekket. En restaurering av det gamle er kostbart og det vil ikke tifredstille dagens krav til sikkerhet. Det er derfor blitt vurdert at det beste er å lage nytt i samme stil, men hvor søylene blir satt litt tettere.

Orgelet trenger belysning. «Stokkan lys» har vært på befaring og vi venter på tilbud. Behovet er generell belysning oppe på galleriet og av orgelets fasade. I denne sammenhengen tenkes det også et generelt lysløft av hele kirkerommet og nye spotter i koret.

I september begynte orgelbyggerne å montere orgelet på galleriet. Orgelhuset er bygd i moduler på verkstedet i Åsen. De største trepipene har ankommet og ligger lagret bak i kirka. Alle metallpiper (bly/tinn) er bestilt fra pipemakeriet «Stinkens» i Nederland. Jann Magnar Fiskvik lager rørstemmene (en type orgelpipe) hjemme i verkstedet sitt på Levanger. Spillebord, vindlader og belger er også ferdige og blir montert fortløpende.  

Fondet har fått pengegaver i forbindelse med begravelser og fra enkeltpersoner. Kollekten fra svartsøndagskonserten ble gitt til orgelfondet.

 

 

Inderøy 02.03.18

Bjørn A. Bratsberg

 

 

 

print