Årsrapport for Sakshaug søndagskole 2017

Årsrapport for Sakshaug søndagskole 2017
Created by silje.vang.pedersen on 05.03.2018 13:23:07


Årsrapport for Sakshaug søndagsskole 2017

Søndagsskolen vil: gi Jesus til barna.

I 2017 har vi hatt 16 samlinger. I tillegg legger vi opp til at trosopplæringstiltak og familiegudstjenester blir kunngjort og besøkt av barna i Inderøy. I hovedsak har vi søndagsskole på Kjerkstu samtidig med gudstjenester i kirka. Vi ser på søndagsskolen som et viktig bidrag i menighetens arbeid for barn og unge.

Takk til Terje Bekkevold som har vært med som leder for søndagsskolen i mange år, som ga seg til sommeren 2017!

På samlingene kan oppmøtet variere, og vi har sett at en del av «den trofaste kjernen» har vokst fra søndagsskolen nå. Under samlingen deler vi i to grupper, før- og skolealder. Vi synger, ber, leker og barna får høre bibelfortellinger. Barna får med seg søndagsskolebladet; Barnas, på slutten av hver samling. Vi forsøker å legge formidlingen til rette slik at barna kan lære om tro og bibelfortellinger på ulike vis.

Det var i år 10 betalende medlemmer, med en kontingent på 50 kr. i halvåret. Kasserer i soknerådet fører regnskapet for søndagsskolen.

Ledere for søndagsskolen er; Tove Røe Ulvin, Ivar Wang, Terje Bekkevold (fram til sommeren 2017), Maria Aune og Ingeborg Meslo Ulvin.

Takk til ledere, barn og foreldre som kommer på søndagsskole!

Hovedleder; Ingeborg Meslo Ulvin , mars 2018

print