Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2017

Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2017
Created by silje.vang.pedersen on 01.03.2018 14:03:38


Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2017

På Inderøy er det 50 % stilling som menighetspedagog, denne har i 2017 vært besatt av Silje Vang Pedersen. I tillegg har mange frivillige vært med og gjort en flott jobb! Trosopplæringsutvalget har bestått av 10 personer, to fra hvert sokn, sokneprest og menighetspedagog. Vi har hatt møter ved behov gjennom året. 

 

Dette året har vært preget av mye aktivitet, både tiltak som har vært før og nye tiltak. 
Det første nye som skjedde var en «Ettermiddag i Narnia» med utdeling av bibler til 5.klasse. Dette var en spennende ettermiddag! Vi starta med å se filmen «Heksa, løven og klesskapet» og spise pizza. Etterpå var det en sporløype ute der femteklassingene traff heksa Hvit, gode og mindre gode hjelpere og endte opp ved steinbordet der sammenhengen mellom Narnia og påskefortellingen var tema. Som avslutning på dagen hadde vi en gudstjeneste der Bibler ble delt ut. 

 

På en planleggingsdag for skolene i mars ble det gjennomført Tårnagentdag for alle 3.klassinger i Inderøy. Dette var en dag med godt oppmøte der tredjeklassingene fikk mulighet til å bli bedre kjent i Sakshaug kirke, bli bedre kjent med andre, være agenter sammen, besøke tårnet i Sakshaug kirke, lage sandpapirbilder og løse det store påskemysteriet. Som avslutning var det en gudstjeneste for foreldre, besteforeldre og søsken i Sakshaug kirke. Etter dette var det taco og fullt hus på Kjerkstu. 

 

Lørdagen før Maria budskapsdag var 1.klassingene i kommunen invitert til samling i Heggstad kirke. Tema for dagen var teksten til Maria budskapsdag. Etterpå tegna vi hvordan vi tror det så ut da Maria fikk besøk av en engel. Hadde hun kjøleskap? Og hvordan ser egentlig en engel ut? Vi avslutta dagen med vafler i og med at denne dagen var vaffelens dag. 

 

Lørdagen før palmesøndag var det samling for 4.klassingene i kommunen. Dette foregikk i Mosvik. Vi vandra gjennom påskehistorien, laga egne palmegreiner, lærte en påskesang og laga kors for å henge i vinduet. På søndag deltok fjerdeklassingene på gudstjenesten i Mosvik kirke. De leste tekster og forbønner, sang en sang og gikk i prosesjon med egne palmegrener. Dette ble et fint bidrag i gudstjenesten! 

 

I juni var det oppstart av et nytt tiltak; trilletreff. Dette er tenkt som et tilbud til foreldre som er hjemme i foreldrepermisjon. Oppmøte ved Sakshaug kirke for en felles trilletur før lunsj, sosialt samvær og litt babysang i lillesalen på Kjerkstu. Tilbudet har etter dette gått jevnt gjennom året og fortsetter ut igjennom 2018. Det har variert mellom 4 og 8 deltagere, fortrinnsvis mødre. 

 

I august var det skolestartgudstjeneste på Sakshaug med utdeling av 6årsbok. I forkant av gudstjenesten ble det vist en film om skapelsen, noe som også var tema på gudstjenesten. På kirkekaffen fikk seksåringene og andre tilbud om å lage sin egen «skapelsestallerken». Dette var populært! 
Denne måneden var det også gjensynstreff for konfirmantene på Sundsand. Der var det grilling og sosialt samvær, med Ottar og flere frivillige i spissen.

 

I september ble det arrangert krølletreff for femåringer på Næss omsorgsboliger. Dette er koselig både for barn og beboere på Næss. Tema for samlingen er salme 23; Herren er min hyrde. Barna lager sin egen sau og vi snakker om hva en hyrde egentlig gjør. 

 

Jorda rundt på en lørdag ble også i år arrangert for sjetteklassinger. Vi reiste til India, Sør-Amerika og Afrika. Vi hadde teatersport, fikk prøve henna-maling, lagde søramerikansk dessert og prøvde oss på batikk. På slutten av dagen var det lørdagsgrøt til barn, søsken og foreldre. 

 

I høst ble et nytt tiltak startet; KreativKlubb. Dette er et tilbud til barn mellom 7 og 11 år og foregår på onsdager fra kl. 17.30 – 19.00. Her fortelles en bibelhistorie før barna får lage sin versjon av historien i enten tegning, perler, modelleire eller lego. 

 

Videre utover høsten ble trilletreff og KreativKlubb vidreført. I tillegg var det utdeling av bøker til alle kommunens fireåringer. 
Lys Våken ble arrangert i november. Der får alle sjetteklassinger tilbud om å overnatte i kirka. Dette er både spennende og litt skummelt! De deltok også på gudstjeneste søndagen etterpå. Dette var ei fin helg for alle som deltok! 
I desember var det Førjulskino for tredje- og fjerdeklasse. De ble invitert til Kjerkstu for å se filmen «Tårnagentene og den mystiske julegaven». Det ble også servert popcorn, pepperkaker og fruktkarameller. En trivelig fredagskveld! 
Adventstreff ble arrangert for andreklassinger. Dette er en oppfølger til «Er det mulig?». Vi treffer igjen Maria ni måneder etter englebesøket og hører juleevangeliet. I tillegg lagde vi lyslykter sammen og spiste kveldsmat. 

 

Fadderpakker har blitt delt ut gjennom hele året. Her er det fadderne som får oppgaven med å dele ut en pakke til dåpsbarnet på hver dåpsdag i tre år fremover. Dette er nå gjennomført i et år. 

print