ÅRSMELDING FOR BESØKSTJENESTEN I INDERØY 2017

ÅRSMELDING FOR BESØKSTJENESTEN I INDERØY 2017
Created by silje.vang.pedersen on 26.02.2018 14:53:18


ÅRSMELDING FOR BESØKSTJENESTEN I INDERØY 2017.

 

Styret for besøkstjenesten har bestått av:

Leder                                      Bjørg Ferstad Røvik,Inderøy sokneråd.

Kasserer                                  Kolbjørn Nybø,Inderøy Røde Kors.

Sekretær                                 Ingunn Sundseth Sagmo,Mosvik sokneråd.

Medlem                                  Grete Nergård,Røra sokneråd.

Medlem                                  Anita Manum,Sandvollan sokneråd.

Vaffeltreffansvarlig                Sigfrid Hjulstad,Inderøy sanitet.

                                                                                                                        

Medlemmer/Besøksvenner;

Pr.1/1-2018 er antallet aktive besøksvenner 25. Antallet har variert noe i løpet av året.Vi fortsetter den populære ordningen med besøksvenner med hund,for tiden tre stykker.Dette foregår ved Inderøyheimen,Næss og Mosvik sykeheim.

I tillegg er det de som hjelper til på Vaffeltreffene og andaktsmedhjelperne.

 

Styremøter: I 2017 har vi hatt to styremøter.Vi har hatt en gjennomgang/redigering av listene over besøksvenner og brukere.Planlegging av aktiviteter og rekruttering av nye besøksvenner

er tatt opp i møtene.

 

AKTIVITETER:

 Vaffeltreff:

Det har vært treff en gang i måneden på Hyggestua,Inderøyheimen.Torbjørn Løseth har i mange år trofast møtt opp og stått for musikken.Etter at han sluttet,har Ole Ingvald Hegdal

tatt over som musiker.To representanter fra Saniteten serverer vafler hver gang.

 

Andakter:

Det har i løpet av året vært 10 andakter v/Næss omsorgsleiligheter,10 v/Inderøyheimen

og 10 v/Mosvik sykeheim.Prester har vært Ottar Strand,Sverre Gustad og Janne Grete Jørstad.

13 ulike frivillige hjelpere har stilt opp v/andaktene.

 

Sommertur:

I år gikk turen til Utøy bedehus.Der var det kaffe,underholdning v/Inderøy sang-og musikk kor og allsang. Medlemmer av sang-og musikk koret sto for serveringen.

I alt var ca.40 stykker med fra Mosvik sykeheim,Næss,Inderøyheimen og noen hjemmeboende eldre. 

 

Åpent hus:

Som et tilbud til besøksvenner ,hadde vi  et forsøk med to kvelder der vi inviterte til uformelle

treff. Det var lite oppmøte,så vi har  ikke planlagt noen flere kvelder.

 

Utfordringene framover blir som tidligere,å rekruttere nye besøksvenner,menn og kvinner og gjerne yngre. Vi mener besøkstjenesten er gjort kjent blant innbyggerne i kommunen ved at det er lagt ut brosjyrer,vært innlegg i Inderøyningen og styret har tatt kontakt med flere og prøvd å verve nye besøksvenner.

Vi fortsetter dette arbeidet også i 2018.

 

Vi vil takke alle som trofast stiller opp i det frivillige arbeidet,til besøksvenner,vaffelstekere,turmedhjelpere,andaktsmedhjelpere og frivillige ellers.

Dere gjør en forskjell i hverdagen til mange!

 

Vi takker alle for godt samarbeid i 2017!

 

Inderøy 13.februar 2018.

 

For styret i besøkstjenesten.

Bjørg Ferstad Røvik

leder.

print