Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Dødsfall og gravferd

Dødsfall og gravferd
Created by kare.myraunet on 10.05.2016 10:40:18

Her finner du informasjon om fremgangsmåte ved dødsfall og gravferd.


Dødsfall og gravferd

Når dere nå opplever dødsfall i familien, dukker det opp mange tanker og praktiske spørsmål i forbindelse med dødsfallet.

Med denne informasjonen håper vi kan gi svar på en del av disse spørsmålene.Det har stor betydning for sorgen at en selv deltar aktivt i det som skjer,og da er god informasjon viktig. Presten, kirkevergen og annen kirkelig betjening står til disposisjon når det gjelder spørsmål og råd vedrørende dødsfall og gravferd.

Kontaktinformasjon

Kirkekontoret: tlf. 74 15 60 20 

Kirkeverge John Halvor Berg, telefon: 906 64 605.
Kirkekontoret e-post: post@inderoy.kirken.no

Hva gjør man etter at et dødsfall er inntruffet? 

LENSMANNEN: Varsles om dødsfallet. 

KIRKEVERGEN: Kontaktes så snart som mulig for fastsettelse av tidspunkt for begravelsen/bisettelsen og for nærmere informasjon. Kirkevergen har det administrative ansvaret for enhver gravferd, når det gjelder begjæring om gravferd og valg av gravsted. 

Det er nærmeste pårørende, iflg. gravferdslovens § 9, som har ansvar for å sørge for gravferden. Pårørende avgjør selv om det skal være begravelse eller bisettelse. Ved kremasjon bør bisettelsen skje fra et av de lokale kirkehusene. 

Ønskes begravelse/bisettelse utenom Den norske kirkes liturgi, må pårørende selv ta kontakt 
med forstander, leder eller kontaktperson for den aktuelle menighet, forsamling eller forening. 

PRESTEN: Vil ta kontakt for å avtale tid og sted for en samtale. 

BEGRAVELSESBYRÅ: Lokale begravelsesbyråer kan gi råd og hjelp med de praktiske oppgavene. Se de ulike punktene i orienteringen under.

TIL ORIENTERING: 

DØDSANNONSE: Kan settes opp på egen hånd, eller i samråd med prest eller begravelsesbyrå. 

KJØP AV KISTE: De pårørende kan selv bestille kiste. Bestilling av kiste kan også skje gjennom sykehus/institusjon eller begravelsesbyrå. 

STELL AV DØDE OG NEDLEGGING I KISTE: Når dødsfall skjer hjemme, kan de pårørende være med på dette, gjerne sammen med hjemmesykepleier eller representant fra 
begravelsesbyrå. Ved dødsfall på sykehus og institusjon kan pårørende om ønskelig også delta ved stellet. Unntak er når det kreves obduksjon. 

TRANSPORT AV KISTE: Ofte trengs transport, f.eks. fra sykehus til det stedet der avdøde skal gravlegges. Transporten kan ordnes om en selv har/låner stor nok bil, eller ved hjelp fra begravelsesbyrå. 

TRYKKING AV SALMER: Mange ønsker egne salmeark ved begravelsen. Dette kan ordnes i samarbeid med begravelsesbyrå eller trykkeri, eller dere kan kopiere opp dette selv. Norsk Salmebok kan også brukes. Valg av salmer godkjennes av forrettende prest. 

PYNTING I KIRKEROMMET: Avtales med kirkeverge/kirketjener. Begravelsesbyrå eller 
blomsterdekoratør er behjelpelig. 

SYNING: Det er mulig for både voksne og barn å se den døde. Dette er mulig både på 
sykehus/institusjon der dødsfallet skjedde, og i bårehuset på kirkegården før begravelsen. 

TIDSPUNKT: Det er her i kommunen vanlig med begravelse/bisettelse kl 11.00, og evt bisettelse kl 13.30.

SENKING AV KISTE: Senking av kisten skjer i samsvar med Alterbokens bestemmelser, hvor det bl.a. står “Kisten senkes som hovedregel helt ned i graven”. Det benyttes tau til 
å senke kisten. Ved bisettelse i kirken blir kisten ført ut til ventende bil etter seremonien, for transport til krematoriet. 

MINNESTEIN PÅ GRAVEN: Gravferdsloven har bestemmelser om bl.a. gravminner og stell av grav. Gravstøtte av naturstein må godkjennes av kirkevergen før den settes opp. Dersom dere trenger hjelp til bestilling av gravminne, eller har spørsmål ang. oppsetting av støtte, inngravering av navn eller lignende kan de henvende dem til kirkekontoret.

STELL AV GRAV. Vedtektene for kirkegårdene har bestemmelser om plantefelt på grav. Er dere i tvil om reglene, ta kontakt med kirkekontoret. Kirkekontoret svarer også på spørsmål om oppussing av gravstøtte. 
 

Betalingsatser
FESTEAVGIFT: pr grav kr 120,- per år. Innkreves for fem år per gang, kr 600,-.
TJENESTER PÅ KIRKEGÅRDEN: Bolting av gravminne: kr 200,- per bolt. Oppretting av gravminnet kr 300,-.
GRAVSTELL: Sommerblomster kr 800,-. Tillegg for høstlyng kr 100,-, julekrans kr. 180,-


Alle priser er eks. mva.

Sist justert 2020

 

Forslag til gravferdssalmer

Alle salmer er fra Norsk Salmebok:

Alltid freidig - 415
Blott en dag - 489 
Deg være ære - 197
Deilig er jorden - 48
Dype, stille, sterke, milde - 570
Døden må vike - 209
Eg veit i himmelrik ei borg - 882
En dalende dag - 865
Fager kveldssol - 817
Fred til bot for bittert savn - 551
Gud, når du til oppbrudd kaller - 867 
Guds kjærleik er som stranda og som graset - 734
Herre Gud ditt dyre navn og ære - 278
Hjemme i himlen – 898 
Høgt frå det himmelske klåre - 487
I dine hender, Fader blid - 409
b) Ikke en spurv til jorden - 324 
b) Ingen er så trygg i fare - 488 
Jag kan icke räkna dem alla - 376
Jeg er en seiler på livets hav - 893 
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn - 887 
Jeg er i herrens hender - 494
Jeg løfter opp til Gud min sang - 11 
Jesus det eneste - 422
Jesus lever graven brast - 194 
Kjærlighet er lysets kilde - 233 
Kjærlighet fra Gud - 651
Krist stod opp av døde - 195 
Lei, milde ljos - 858
Ljos over grav - 198 
Med Jesus vil eg fara - 419 
b) Milde Jesus - 582
b) Måne og sol - 240 
Navnet Jesus - 86
Nå er livet gjemt hos Gud - 872
O bli hos meg - 818
Påskemorgen slukker sorgen - 196
Se solens skjønne lys og prakt - 812
Skriv deg Jesus på mitt hjerte - 339
Sørg du for meg, Fader kjær - 310 
Så ta da mine hender - 414
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud - 312 
Velt alle dine veier - 464
Vår Gud han er så fast en borg - 108 
Å, Gud vårt vern i farne år - 835
Å, tenk når en gang samles skal - 684 

b) Passer særlig ved begravelse av barn 

 

Vedtekter for gravplassene i Inderøy kommune

Vedtekstene for gravplassene i kommunen vår kan du lese ved å trykke HER

print