Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Vigsel

Vigsel
Created by kare.myraunet on 10.05.2016 10:32:30

Ta kontakt med kirkekontoret tlf 74 15 60 20 for å avtale tid og kirke, så hjelper vi dere med papirer og skjemaer. 


Prøving av ekteskapsvilkår
1. oktober 2004 ble den såkalte ekteskapsprøvingen overført fra prestekontoret og tingretten til folkeregisteret (likningskontoret). [29.sep.2004] 
Les mer på www.kirken.no.

I Inderøy prestegjeld har vi følgende tidspunkt for vielser når de er på lørdager: kl.12.00, 13.30 og 15.00. Det går selvsagt an å gifte seg andre dager i uka, da avtales tid ved hvert tilfelle.

Det er veldig viktig at dere sender med all nødvendig dokumentasjon. Hvilken dokumentasjon som skal legges ved finner dere på baksiden av skjema for prøving av ekteskapsvilkår. Har dere spørsmål angående skjemaer, så ta kontakt med Folkeregisteret/likningskontoret i din kommune.

 

Musikk:
Ta kontakt med organist for å finne musikk til vielsen, 95 12 22 01 eller mail til siv.anette.lorentzen@inderoy.kirken.no. Dette gjelder både for musikk til inngang og utgang og til eventuelt soloinnslag. Normalt bør det ikke være mer enn 2 soloinnslag til en vielse.

Salmer:
Salmer til vielsen skal avtales med presten. Det går an at dere lager egne salmefoldere eller at man benytter salmebøkene i kirka. Vanligvis brukes det 3 salmer ved vielsen.

Forslag til salmer (N13 = Norsk salmebok utgitt i 2013 som brukes i dag.  NoS = Norsk salmebok som ble brukt tidligere)

Salme Kilde Nr
Alt står i Guds faderhånd N13 314
Deilig er jorden N13 48
Deg være ære N13 197
Den prektigkledde sommerfugl N13 292
Fagert er landet N13 759
Gud, du er rik N13 715
Guds godhet sang i sinnet N13 655
Guds kjærleik er som stranda N13 734
Herre Gud, ditt dyre navn og ære N13 1
Himmelske fader, herleg utan like N13 318
Jeg synger meg en blå, blå salme N13 832
Kjærlighet er lysets kilde N13 233
Kjærlighet fra Gud N13 651
Kjærleik er gleda uendeleg sterk N13 656
La huset bli bygget (I bygge skal huset) NoS 670
Lovsyng vår Herre (Lover den Herre) N13 309
Min sjel, min sjel, lov Herren N13 307
Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud N13 308
No vender Guds kalenderblad N13 657
No stig vår song N13 854
No livnar det i lundar N13 844
Soli har sitt same lag N13 669
Sørg du for meg, Fader kjær N13 310
Så grønn en drakt, så rik en duft N13 845
Til kjærleik Gud oss skapte N13 670
Velsignet er det hjem for visst NoS 746
Ver lova, Gud, som sælt oss gav NoS 675
Vi syng med takk og glede N13 432
Å leva, det er å elska N13 666
Å Gud, velsigna desse to N13 652

Dette er å oppfatte som forslag, det er selvsagt mulig å benytte andre salmer.

Praktisk gjennomføring:
Ta kontakt med kirkekontoret når dere har bestemt dato for vielsen, så avtaler vi videre kontakt med prest for samtale og øving til vielsen. Telefonnummeret til kontoret er 74 15 60 20 og vi har åpent mandag til fredag mellom klokka 10.00 og 14.00.

I Trøndelag er det gammel skikk at brudeparet går inn sammen, men det er også mulig at far eller en annen kan føre bruden inn mens brudgom og forlovere venter oppe i koret (ved alteret).

Det er viktig at presten får vite om eventuelle brudepiker og brudesvenner ved øvinga. Brudeparet sitter oppe i koret vendt mot alteret, - bruden til venstre og brudgommen til høyre. Forloverne sitter på hver sin side av brudeparet.

Ta gjerne kontakt i god tid med prest / organist / kirketjener dersom dere har spørsmål eller spesielle ønsker.

 

InderøyBryllup: 

Se hjemmesiden til InderøyBryllup, www.inderoybryllup.no, for mer informasjon. Her kan ulike bedrifter på Inderøy være behjelpelig med arrangering av bryllupsfest, mat og overnatting. 

 

Vi er glade for å kunne hjelpe dere med deres store dag!

Størst av alt er kjærligheten

Størst av alt er kjærligten

print