Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Konfirmasjon

Konfirmasjon
Created by kare.myraunet on 10.05.2016 10:26:43

Velkommen til konfirmasjon i våre kirker.

Her finner du nyttig informasjon om konfirmasjon, opplegget i konfirmantåret og andre ting.


VELKOMMEN SOM KONFIRMANT 2020/2021
INDERØY, MOSVIK, RØRA OG SANDVOLLAN SOKN

 

 

Innskriving/påmelding på nett

I år skjer innskriving/påmelding for konfirmantene på nett. Skjema for påmelding finner du på hjemmesiden vår www.inderoy.kirken.no og på facebookgruppen «InderøyKonfirmant 2020/2021»

 

Å være konfirmant:

Å være konfirmant er frivillig for den enkelte, men vi ser det som naturlig og viktig at de som er døpt og medlem av Den norske kirke følger undervisninga og blir konfirmert i kirka. Ungdommer som ikke er døpt er også hjertelig velkomne til å delta. For å bli konfirmert i kirka er det en forutsetning at man er/blir døpt, noe vi organiserer i samarbeid med konfirmanten og foresatte. Om noen er usikker på om de vil konfirmeres i kirka, kan de melde seg til undervisninga og så finne ut av det underveis. 

 

Undervisninga:

Undervisninga vil foregå gjennom hele året. Samlingene er viktige for oss, og det er derfor viktig at konfirmantene møter til undervisninga. De fleste konfirmantsamlingene blir på onsdager / torsdager rett etter skoletid på Kjerkstu på Sakshaug. Der serveres det mat (inkludert i konfirmantkontingenten, som alle konfirmantene betaler) fram til selve konfirmantopplæringa, som er fra kl. 14.30 til kl. 16.30.

 

Tilpasset konfirmantundervisning.

Alle har rett på en fin og tilpasset konfirmanttid. For at konfirmantansvarlige skal få til dette, ta kontakt med kirkekontoret hvis det et behov. Vi legger opp et opplegg som passer for konfirmanten.  

 

Nattvolleyballcup:

Vi legger også i år opp til nattvolleyballcup for alle konfirmantene i Inderøy på Mosvik skole fredag 13.november kl.19 – 01. Nærmere informasjon kommer senere.

 

Konfirmantleir:

Så fremt at smittevernsrestriksjonene tillater det, drar vi på leir. Det blir konfirmantleir på våren; fredag 9. – søndag - 11. april 2020 på Laberget leirsted, ved Skogn. Nærmere informasjon om leiren kommer også seinere. Leir er en viktig del av konfirmantopplegget.

 

Gudstjenester:

I tillegg til konfirmanttimene skal konfirmantene delta på minst åtte gudstjenester. De fleste av disse åtte er en obligatorisk del av konfirmantopplegget. Vi ber foreldre/foresatte om å følge opp konfirmantene når det gjelder kirkebesøk. Gå gjerne sammen med ungdommene i kirka. Gudstjenestene blir kunngjort i Kjerkbladet, på www.inderoy.kirken.no og i Trønder-Avisa.

 

3 gode gjerninger:

I løpet av konfirmantåret skal konfirmantene gjøre 3 gode gjerninger. Dette får konfirmantene informasjon om på første konfirmantundervisning.

 

Fasteaksjonen:

I fastetida deltar konfirmantene på en innsamlingsaksjon, der pengene går til et bestemt prosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

 

Andre arrangement:

Det vil også bli andre arrangement under konfirmanttida, og disse vil konfirmantene og foreldre/foresatte få informasjon om underveis.

 

Ta med en Bibel!

Til konfirmantundervisninga er det viktig at konfirmantene har med seg Bibelen. Bibelen får alle konfirmanter i presantasjonsgudstjenesten i gave av menighetsrådene i sin lokale kirke.

 

Konfirmantkontingent:

Det vil bli en egenandel for konfirmasjonsopplegget på kr 1.500,-. Dette dekker deler av de reelle kostnadene – bl.a. leir og bevertning på onsdager / torsdager - og fellesrådet og soknerådene sponser det resterende. Om noen ønsker å dele opp innbetalingen må dere ta kontakt med kirkekontoret ved starten av konfirmantåret.  

 

VIKTIGE DATOER:

Presentasjonsgudstjenestene: (Obligatorisk fremmøte)

Heggstad kirke                        søndag 18. oktober kl. 11.00

Salberg kyrkje                         søndag 25. oktober   kl. 11.00

Sakshaug kirke                        søndag 25. oktober kl. 11.00

Vestvik kirke                           søndag 15. november kl. 11.00  for konfirmanter i Mosvik menighet

 

Konfirmasjonsgudstjenestene våren 2021:

Salberg            8. mai og 9. mai. Begge dager kl. 11.00

Heggstad         13. mai kl. 11.00  

Mosvik             15. mai kl. 11.00 – (og i Vestvik dag og tid etter ønske og behov)

Sakshaug         23. mai kl. 11.00

 

Dersom noe er uklart eller det er noen problemer, ta kontakt med

KONTORET: 74 15 60 20 - post@inderoy.kirken.no

 

Vennlig hilsen

Silje Vang Pedersen                 Frida Sofie Øyen                     Ottar Strand  
menighetspedagog                    sokneprest                               sokneprest

 

print