Konfirmasjon

Konfirmasjon
Created by kare.myraunet on 10.05.2016 10:26:43

Velkommen til konfirmasjon i våre kirker.

Her finner du nyttig informasjon om påmelding til konfirmasjon, opplegget i konfirmantåret og andre ting.


 

Konfirmant 2018/2019

 

Å være konfirmant:

Å være konfirmant er frivillig for den enkelte, men vi ser det som naturlig og viktig at de som er døpt og medlem av Den norske kirke følger undervisninga og blir konfirmert i kirka. Ungdommer som ikke er døpt er også hjertelig velkomne til å delta. For å bli konfirmert i kirka er det en forutsetning at man er/blir døpt, noe vi organiserer i samarbeid med konfirmanten og foresatte. Om noen er usikker på om de vil konfirmeres i kirka, kan de melde seg til undervisninga og så finne ut av det underveis. 

 

Undervisninga:

Undervisninga vil foregå gjennom hele året, hovedsakelig i grupper. Samlingene er viktige for oss, og det er derfor viktig at konfirmantene møter til undervisninga. Om noen av en aller annen grunn ikke kan møte er det viktig at vi får beskjed. De fleste konfirmantsamlingene blir på onsdager / torsdager rett etter skoletid på Kjerkstu på Sakshaug. Der serveres det mat (inkludert i konfirmantkontingenten, som alle konfirmantene betaler) fram til selve konfirmantopplæringa, som er fra kl. 14.30 til kl.16.30. Hver enkelt konfirmant kan komme med ønske om hun / han vil møte onsdager eller torsdager – se påmeldingsskjemaet.

 

Nattvolleyballcup:

Vi legger også i år opp til nattvolleyballcup for alle konfirmantene i Inderøy på Mosvik skole fredag 16.november kl.19 – 01. Nærmere informasjon kommer seinere.

 

Konfirmantleir:

Det blir konfirmantleir på våren; fredag 5. – søndag 7.april 2019 på Solhaug leirsted, Åsenfjorden. Nærmere informasjon om leiren kommer også seinere. Leir er en viktig del av konfirmantopplegget.

 

Gudstjenester:

I tillegg til konfirmanttimene skal konfirmantene delta på minst åtte gudstjenester. De fleste av disse åtte er en obligatorisk del av konfirmantopplegget. Vi ber foreldre/foresatte om å følge opp konfirmantene når det gjelder kirkebesøk. Gå gjerne sammen med ungdommene i kirka. Gudstjenestene blir kunngjort i Kjerkblad og på www.inderoy.kirken.no og i Trønder-Avisa.

 

Fasteaksjonen:

I fastetida deltar konfirmantene på en innsamlingsaksjon, der pengene går til et bestemt prosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

 

Andre arrangement:

Det vil også bli andre arrangement under konfirmanttida, og disse vil konfirmantene og foreldre/foresatte få informasjon om underveis.

 

Bøker/materiell:

Til konfirmantundervisninga er det viktig at konfirmantene har med seg Bibelen, som de skal ha fått i gave fra soknerådene mens de gikk i 5. årstrinn. Notatbok og skrivesaker trengs også når det er undervisning. Vi ber om at dette er ordnet til vi starter opp til høsten.

 

Konfirmantkontingent:

Det vil bli en egenandel for konfirmasjonsopplegget på kr 1.400,-. Dette dekker deler av de reelle kostnadene – bl.a. leir og bevertning på onsdager / torsdager - og fellesrådet og soknerådene sponser det resterende. Om noen ønsker å dele opp innbetalingen må dere ta kontakt med kirkekontoret ved starten av konfirmantåret.  

 

VIKTIGE DATOER:

KONFIRMANTPROGRAM HØSTEN 2018 (Obligatorisk fremmøte):

Dag/Aktivitet

Tid

Sted

Merknader

Onsdag 5.september

Oppstartsamling

Kl.18.00 - 19.00

Salberg kyrkje

For konfirmanter i Røra sokn

Onsdag 5.september

Oppstartsamling

Kl.18.00 – 19.00

Sakshaug kirke

For konfirmanter i Inderøy sokn

Søndag 9. september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl. 11.00

Salberg kyrkje

For konfirmanter på Røra og deres foreldre/foresatte

Søndag 9.september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl.11.00

Sakshaug kirke

For konfirmanter i Inderøy og deres foreldre/foresatte

Torsdag 27.september

Oppstartsamling

Kl.18.00 – 19.00

Heggstad kyrkje

For konfirmanter i Sandvollan sokn

Torsdag 27. september

Oppstartsamling

Kl. 18.00 – 19.00

Vestvik kirke

For konfirmanter i Mosvik sokn

Søndag 30. september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl.11.00

Heggstad kyrkje

For konfirmanter i Inderøy og deres foreldre/foresatte

Søndag 30.september

Presentasjonsgudstjeneste med etterfølgende infomøte

Kl.11.00

Vestvik kirke

For konfirmanter i Mosvik og deres foreldre/foresatte

Onsdag 3. eller torsdag 4.oktober

Rett etter skoletid – kl.16.30

Kjerkstu, Sakshaug

Felles for alle konfirmanter

Onsdag 7. eller torsdag 8.november

Rett etter skoletid –

kl. 16. 30

Kjerkstu, Sakshaug

Felles for alle konfirmanter

Onsdag 12. eller torsdag 13.desember

Rett etter skoletid – kl.16.30

Kjerkstu, Sakshaug

Felles for alle konfirmanter

 

Konfirmasjonsgudstjenestene våren 2019:

Mosvik             4. mai kl. 11.00

Salberg            11. mai og 12. mai. Begge dager kl. 11.00

Heggstad         30. mai kl. 10.30 og 12.30

Sakshaug         2. juni kl. 11.00

 

Påmelding via nett:

Her finner du linken til påmelding. Dette er en https-kobling som er sikker å bruke, all informasjon kommer bare til oss og ingen andre steder. 
 

Når du trykker på linken kommer du til et skjema som skal fylles ut. Flott om konfirmant og foresatte gjør dette sammen slik at det blir mest mulig korrekt. Alle felt som er farget må fylles ut. Det er mulig å laste opp et bilde av konfirmanten underveis. Dette brukes bare av oss som skal være sammen med konfirmantene dette året slik at vi har en mulighet til å lære litt navn før vi treffer konfirmantene til høsten. I tillegg kommer det et spørsmål om det er ok at vi publiserer bilder og navn av konfirmanten. Dette gjelder bilder fra leiren og andre happenings gjennom året, samt at navnene publiserer i Kjerkbladet, TrønderAvisa og på hjemmesidene våre. Vi håper dette er greit, men har forståelse om det er ting som forhindrer at dette kan gjøres. 


Når dere har fylt ut skjemaet etter beste evne og trykker send kommer det en bekreftelsesmail til epostadressen til foresatte, ikke til konfirmantens adresse. I tillegg kommer det en mail til den på kontoret som har ansvar for konfirmantundervisningen, og dere registreres som konfirmant 2018/2019 i våre systemer. Det hender innimellom at bekreftelsesmailen ikke kommer frem, dette kan skyldes feil epostadresse eller en feil hos siden som skal sende den ut. Men dere er uansett påmeldt, så ingen grunn til panikk. 

 

For påmelding, trykk her

 

Vi gleder oss til et nytt konfirmantår! 

 

Dersom noe er uklart eller det er noen problemer, ta kontakt med

KONTORET: 74 15 60 20 - post@inderoy.kirken.no

John Halvor Berg – kirkeverge (90 66 46 05) john.halvor.berg@inderoy.kirken.no
Elise Tetlimo – menighetspedagog (47 86 18 83) elise.tetlimo@inderoy.kirken.no
Ottar Strand – sokneprest (92 69 11 15)  ottar.strand@inderoy.kirken.no

 

Vennlig hilsen

 

John Halvor Berg                               Elise Tetlimo                             Ottar Strand  
kirkeverge                                          menighetspedagog                   sokneprest

 

print